Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2016 z dne 6. 5. 2016

Kazalo

SV 206/16 Ob-2095/16, Stran 1053
Na podlagi notarskega zapisa notarja mag. Bančov Fredija iz Trebnjega, opr. št. SV-206/16, z dne 24. 6. 2016, je bilo dvosobno stanovanje na naslovu Gubčeva cesta 11, 8210 Trebnje, v skupni izmeri 59,30 m2, z ident. št. 1422-761-52, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, stoječi na parc. št. 369/7, k.o. 1422-Trebnje, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, skladno z določbo 254. člena ZIZ, izključna last zastavitelja Šušteršič Marije, stan. Cankarjeva ulica 35, 8210 Trebnje, zastavljeno v korist banke UniCredit banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, mat. št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve do maksimalne višine 150.000,00 EUR.

AAA Zlata odličnost