Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

I D 867/2015 Os-1458/16, Stran 849
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne 3. 3. 2015 umrlem Milivoju Strahincu, roj. 22. 1. 1955, drž. RS, upok., poročenem, nazadnje stan. Kodričeva ulica 16, Maribor, so se dediči I. (vdova in sin) in II. dednega reda (sestra in brat) dedovanju po zapustniku odpovedali, zato pridejo v poštev dediči III. dednega reda. Ker podatki o njih niso znani, sodišče poziva zapustnikove dediče III. dednega reda (zap. tete in strice ter njihove nadaljnje potomce), neznanih imen in naslovov oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku enega leta od objave tega oklica, priglasijo sodišču v zadevi pod opr. št. I D 867/2015, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma bo odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 2016

AAA Zlata odličnost