Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

VL 67542/2015 Os-1797/16, Stran 848
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Metalke Stanovanjske storitve Podjetje za stanovanjske storitve in promet z nepremičninami, d.o.o., Industrijska cesta 1, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Zdravko Leban, proti dolžniku Mitku Grozdanoski, Diago Compound 39, PH 6200 Dumaguete City, ki ga zastopa zak. zast. Pejovnik Janez – odvetnik, Slovenska cesta 29, Ljubljana, zaradi izterjave 54,05 EUR, sklenilo:
dolžniku Mitku Grozdanoski, Diago Compound 39, PH 6200 Dumaguete City, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Janez Pejovnik, Slovenska cesta 29, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2016

AAA Zlata odličnost