Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

I 146/2015 Os-1628/16, Stran 847
Okrajno sodišče v Kamniku je po okrajni sodnici Heleni Mejač v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, zoper dolžnika Franca Sitar, Košiše 9a, Kamnik, zaradi izterjave 937,46 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Francu Sitarju, Košiše 9a, Kamnik, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Maks Mihelčič, Gregorčičeva 2, Kamnik.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 3. 2016

AAA Zlata odličnost