Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

P 154/2015 Os-1731/16, Stran 847
Okrajno sodišče v Črnomlju po višji sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi tožeče stranke: Rankko Selakovič, Marindol 30, Adlešiči, ki ga zastopa Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: neznani dediči članov Stipanovič zadruge, Marindol 40, Adlešiči, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto 290,00 €, v smislu člena 82 Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 4. marca 2016 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki: neznanim dedičem Stipanovič zadruge, Marindol 40, Adlešiči.
Začasni zastopnik je univ.dipl.prav. – odvetnik Alojz Poljašk, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko – neznane dediče Stipanovič zadruge, Marindol 40, Adlešiči vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 4. 3. 2016

AAA Zlata odličnost