Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

N 45/2013 Os-1786/16, Stran 846
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 190-S-41/91 z dne 18. 12. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo kot prodajalcem in Marijo Veber, Cankarjeva 22, Tržič, kot kupcem, za posamezni del št. 5, ID znak 2143-894-5, stanovanje v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, Cankarjeva cesta 22, Tržič, v izmeri 48,15 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist oseb: Anđa Bijelić, roj. 27. 9. 1957, Cankarjeva cesta 22, Tržič, do ½ in Ivica Bijelić, roj. 5. 1. 1955, Cankarjeva cesta 22, Tržič, do ½.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 3. 2016

AAA Zlata odličnost