Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

Št. 430-13/2016 Ob-1859/16, Stran 824
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja
javni razpis 
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč 
Zaporedna št. 1
Parc. št. 832/4, v izmeri 12.732 m2, k.o. 2364 – Godovič, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 450.458,16 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 973,90 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 459/6, v izmeri 127 m2, k.o. 1884 – Loke pri Zagorju, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 4.648,20 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 480,72 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi služnostmi (ID omejitev 12713209, 12727110, 11074099).
Zaporedna št. 3
Parc. št. 89/2, v izmeri 3172 m2, k.o. 1140 – Krajnčica, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 127.704,72 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 412,99 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 4
Parc. št. 156/2, v izmeri 7661 m2, k.o. 2236 – Žabče, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 271.046,18 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 608,54 EUR (z vključenim 22 % DDV). Nepremičnina je obremenjena s stvarnimi služnostmi (ID omejitev 12328469, 12390495). Del nepremičnine v površini 290 m2 je do 31. 12. 2016 obremenjen z zakupom.
Zaporedna št. 5
Parc. št. 5227/0, v izmeri 3313 m2, k.o. 1605 – Rajndol, na zemljišču stoji objekt (stavba št. 89), ki se prodaja skupaj z zemljiščem, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna cena za nepremičnino znaša 56.551,39 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 420,36 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 6
Parc. št. 1926/0, v izmeri 90 m2, parc. št. 1927/0, v izmeri 960 m2, parc. št. 1928/1, v izmeri 162 m2 in parc. št. 2475/6, v izmeri 643 m2, k.o. 854 – Podgorje, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnine skupno znaša 72.192,89 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek cenitve nepremičnin znaša 412,99 EUR (z vključenim 22 % DDV). Dodatni pogoji prodaje: izbrani ponudnik dovoljuje vpis brezplačne služnostne pravice dostopne poti pri nepremičninah s parc. št. 1926/0, parc. št. 1927/0, parc. št. 1928/1 in parc. št. 2475/6 vse k.o. 854 – Podgorje v korist nepremičnin s parc. št. 1929/1, 1924/0, 1925/0, 1868/1, 1868/2, 1869/1, 2377/0, 2376/0, 2374/0, 1923/7, 1921/1, 1921/2, 1921/3 in 1922/1, vse k.o. 854 – Podgorje, vse stroške v zvezi z overitvijo podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu za vpis služnostne pravice in vse stroške z vpisom služnostne pravice v zemljiško knjigo, nosi izbrani ponudnik.
Zaporedna št. 7
Parc. št. 937/2, v izmeri 691 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 160.173,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 8
Parc. št. 938/1, v izmeri 1806 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 418.630,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 9
Parc. št. 939/1, v izmeri 1996 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 462.672,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 10
Parc. št. 939/4, v izmeri 293 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 67.917,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Zaporedna št. 11
Parc. št. 940/2, v izmeri 1410 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 326.838,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 12
Parc. št. 940/4, v izmeri 441 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 102.223,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 13
Parc. št. 941/1, v izmeri 3890 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 901.702,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 14
Parc. št. 942/1, v izmeri 2457 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 569.532,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 15
Parc. št. 1410/5, v izmeri 1713 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 397.073,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 16
Parc. št. 1410/6, v izmeri 560 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 129.808,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 17
Parc. št. 1410/7, v izmeri 180 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 41.724,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 18
Parc. št. 1469/1, v izmeri 180 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 41.724,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 19
Parc. št. 1469/2, v izmeri 537 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 124.476,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 20
Parc. št. 1493/1, v izmeri 692 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 160.405,60 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV). Zemljišče je obremenjeno z zakupom do 31. 12. 2016.
Zaporedna št. 21
Parc. št. 1493/7, v izmeri 91 m2, k.o. 1771 – Zadobrova, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, izklicna cena za nepremičnino znaša 21.093,80 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine znaša 49,17 EUR (z vključenim 22 % DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, najkasneje do 22. 4. 2016, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zaporedno št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 430-13/2016 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v osmih dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če ponudnik v petnajstih dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v osmih dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino.
Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče plačati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremičnin, vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom lastninske pravice v korist kupca in morebitne druge stroške v zvezi z kupoprodajno pogodbo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže plačati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za določitev zemljišč za gradnjo stavb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 22. 4. 2016 ob 12.30, na sedežu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost