Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

Kazalo

Št. 4300-20/2015/100 Ob-1869/16, Stran 807
Sprememba javnega razpisa 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja spremembi Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21/2016, z dne 18. 3. 2016, Ob-1710/16:
– Točka 2. Razpoložljiva sredstva, se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Višina razpisanih sredstev je 6.300.000,00 evrov.
– Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A:
250.000,00 evrov za leto 2016 in 250.000,00 evrov za leto 2017.
– Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop B:
3.050.000,00 evrov za leto 2016 in 2.750.000,00 evrov za leto 2017.
Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 960610 – Razvoj Pomurja.«.
– Prvi odstavek 17. točke Rok in način prijave, se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 15. 4. 2016, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.«.
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost