Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

D 259/2014 Os-3156/15, Stran 201
Pri tukajšnjem sodišču teče dodatni zapuščinski postopek po pokojni Kuzule Mariji, rojeni Križ, hčerki Bartola, roj. 13. 3. 1882, drž. bivše SFRJ, nazadnje stanujoči v Križmanih 4, umrli 31. 5. 1966 v Bosljivi Loki. Predmet tega dodatnega zapuščinskega postopka je le zapustn. solastninski delež na zemljišču Agrarne skupnosti Osilnica – Sela. Pogoj za dedovanje tega zemljišča v naravi pa je po Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, da je dedič tudi član agrarne skupnosti.
Dediči sedaj pokojnih oporočnih dedičev Muhvič Antona in Malnar Ivanke so se bodisi odpovedali dediščini, bodisi so izjavili, da se ne mislijo včlaniti v Agrarno skupnost Osilnica – Sela in da ne zahtevajo nujnega dednega deleža v gotovini.
Vendar pa je sodišče ugotovilo, da obstajata tudi dve zakoniti dedinji, to sta zapustn. nečakinji Remes Mary – Marija in Hinkle Julia – Julijana, ki sta živeli na neznanih naslovih v ZDA in sta glede na letnici rojstva sedaj gotovo že pokojni. Kdo so njuni dediči, pa sodišču ni znano.
Zato sodišče s tem oklicem poziva vse dediče pokojnih dedinj Remes Mary – Marije in Hinkle Julie – Julijane, da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na sodni deski tuk. sodišča ter na spletni strani tuk. sodišča, zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 25. 9. 2015

AAA Zlata odličnost