Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

D 104/2015 Os-3672/15, Stran 201
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Lampetu, rojenem 8. 3. 1942, umrlem 14. 6. 2015, nazadnje stanujočem Lapajnetova 57, Idrija.
Zapuščina po pok. Jožefu Lampetu obsega denarna sredstva na TRR pri Novi KBM d.d. in neizplačano pokojnino za mesec junij 2014 in sorazmerni del regresa pri ZPIZ Ljubljana.
Po do sedaj zbranih podatkih zapustnik ni zapustil nikogar, ki bi prišel v poštev kot zakoniti dedič.
Sodišče s tem oklicem poziva, da se v roku enega leta od objave tega oklica javijo morebitni dediči in priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku navedenega roka, bo sodišče zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Lampetu, na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo v času odločitve, zaključilo.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 14. 12. 2015

AAA Zlata odličnost