Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

P 34/2015 Os-1099/16, Stran 201
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke SKB d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, zoper toženo stranko Darko Miculinić, Sušačko-kastavskog odreda 14, Rijeka, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Damjan Krt iz Sežane zaradi ugotovitve premoženjskopravnega zahtevka in plačila 14.412,59 EUR s pp, po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, tožencu Darku Miculiniću, Sušačko-kastavskog odreda 14, Rijeka, Hrvaška, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 23. 12. 2015 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta, Partizanska cesta 63, 6210 Sežana, ki bo toženca v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 1. 2016

AAA Zlata odličnost