Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

VL 164106/2015 Os-1122/16, Stran 201
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11A, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. Milan Žnidaršič, po odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžniku Darku Mrgole, Grablovičeva ulica 34, Ljubljana, ki ga zastopa Šurk Janez – odvetnik, Hacquetova ulica 8, Ljubljana, zaradi izterjave 297,75 EUR, sklenilo:
dolžniku Darku Mrgole, Grablovičeva ulica 34, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Šurk Janez – odvetnik, Hacquetova ulica 8, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2016

AAA Zlata odličnost