Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

VL 149313/2015 Os-1101/16, Stran 200
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Rusmiru Kazić, Tržaška cesta 40, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Štrovs Anja – odvetnica, Komenskega ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave 8.860,98 EUR, sklenilo:
dolžniku Rusmiru Kazić, Tržaška cesta 40, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Anja Štrovs, Komenskega 12, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2016

AAA Zlata odličnost