Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

II P 1177/2015 Os-1092/16, Stran 200
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Maši Sbrizaj, v pravdni zadevi tožeče stranke: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (vročati na naslov: OE Ljubljana, Verovškova 60 B, Ljubljana), zoper toženo stranko: Božo Uljarević, neznanega prebivališča (v tožbi: Ulica bratov Učakar 14, Ljubljana), zaradi plačila 13.525,97 EUR s pripadki, 30. 11. 2015 sklenilo:
Odvetnika Martina Šafarja, Resljeva 25, Ljubljana, se razreši dolžnosti začasnega zastopnika tožene stranke v tej pravdni zadevi.
Toženi stranki Božu Uljareviću, neznanega prebivališča, se postavlja začasnega zastopnika, odvetnika Iztoka Ščernjaviča, Brnčičeva 13, Ljubljana – Črnuče, ki bo zastopal toženo stranko v tem postopku zaradi plačila 13.525,97 EUR s pripadki.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, toženo stranko pa bo zastopal od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2015

AAA Zlata odličnost