Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

VL 165168/2015 Os-1091/16, Stran 200
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11A, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. Milan Žnidaršič, po odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžniku Miroslavu Alič, Savinjska cesta 3, Trbovlje, ki ga zastopa zač. zast. Štrtak Marjan odvetnik, Trg svobode 32, Trbovlje, zaradi izterjave 150,88 EUR, sklenilo:
dolžniku Miroslavu Alič, Savinjska cesta 3, Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Štrtak Marjan – odvetnik, Trg svobode 32, Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2016

AAA Zlata odličnost