Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

II N 274/2009 Os-3162/15, Stran 199
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Hypo Leasing d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, 2. Marc Interieri, d.o.o., Celovška cesta 73, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Svetlana Vakanjac iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca: Giposs gradbena podjetja Ljubljana d.o.o., Stegne 27, Ljubljana, ki ga zastopa Matiček Žumer, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. BIT & CO d.o.o., Celovška cesta 73, Ljubljana, 2. Eleonora Klanjšček, Seunigova ulica 13, Ljubljana, 3. Marjan Klanjšček, Seunigova ulica 13, Ljubljana, 4. Promet T & T d.o.o., Celovška cesta 73, Ljubljana, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Svetlana Vakanjac iz Ljubljane, 5. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, ki jo zastopata Andrej Doles in Katarina Doles – Toš, odvetnika v Ljubljani, SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 24. 9. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: prodajne pogodbe št. 36/86 z dne 15. 9. 1986 sklenjene med prodajalcem SOZD ZGP Giposs, o.sol.o., Dvoržakova 5, Ljubljana in kupcem DO Hermes, zastopstvo inozemskih firm in notranja trgovina, p.o., Ljubljana, Moše Pijadejeva 27, Ljubljana, predmet pogodbe:
– garaži št. 16 in 17, v izmeri 34,70 m2;
– garažni prostori št. 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 in 151, v skupni izmeri 133 m2;
– skladiščni prostori št. 1 in 4, v izmeri 94,08 m2 v objektu A;
– poslovni prostori II., III., IV. in V. etaži v objektu „J“ skupne 1.321, 28 m2 s sorazmernim delom skupnega zemljišča in strojnice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka HETA Asset Resolution, d. o. o., Dunajska 167, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2015

AAA Zlata odličnost