Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

II N 348/2015 Os-1012/16, Stran 199
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagatelja: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Žejn, d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotna udeleženca: 1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg 4, Ljubljana, ki jo zastopa Helena Potisek, odvetnica v Ljubljani in 2. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o.p., d.o.o., iz Ljubljane, ob udeležbi: Stolni kapitelj Ljubljana, Dolničarjeva ulica 1, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 22. 12. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe št. 221/73 z dne 24. 10. 1973, sklenjene med Komunalnim podjetjem Ljubljanski živilski trgi, Pogačarjev trg 1, Ljubljana in Rimskokatoliško škofijstvo v Ljubljani ter Župnijski urad stolnice Sv. Nikolaja, Dolničarjeva ulica 1, Ljubljana, in sicer za poslovne prostore v pritličju, v izmeri 156,54 m2 ter kletne prostore, v izmeri 90,82 m2, v stavbi na naslovu Dolničarjeva ulica 1, Ljubljana, z ident. št. 1728-15, ki je povezana s parcelo št. *311/1, k.o. 1728 – Ljubljana mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka, družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2015

AAA Zlata odličnost