Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

In 35/2015 Os-3023/15, Stran 199
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika Rok Kranjc, Slovenčeva 10, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Odvetniška družba Sitar, Logar & Mihelčič, o.p., d.o.o., Beethovnova ulica 9, Ljubljana, zoper dolžnico Ireno Pavičić, Dolenje Skopice 3, Krška vas, zaradi izterjave 30.665,00 EUR, po izvršitelju Denisu Paternostu dne 25. 8. 2015 zarubilo nepremičnino, to je ID znak 1300-529-38, posamezni del 38 v II. etaži (pritličje), v izmeri 30,10 m2, v stavbi št. 529, k.o. 1300 Brežice, na naslovu Maistrova ulica 6, Brežice, ki v naravi predstavlja poslovni prostor, v lasti dolžnice Irene Pavičić, Dolenje Skopice 3, Krška vas, do celote.
Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na oglasni deski. Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. S to zaznambo pridobi upnik zastavno pravico na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 8. 9. 2015

AAA Zlata odličnost