Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016

Kazalo

Št. 40-1/2016 Ob-1188/16, Stran 195
Na podlagi 18. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, svet zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še:
– da ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene, organizacijske, pravne ali ekonomske smeri ali
– II. stopnji (magisterij) po bolonjskem študijskem programu zdravstvene, organizacijske, pravne ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Kandidat mora k vlogi priložiti tudi program (vizijo) razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja/direktorice traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno poslati v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Gornja Radgona, Razpisna komisija, Partizanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po odločitvi sveta zavoda. K imenovanju kandidata na svetu zavoda je potrebno tudi soglasje ustanoviteljev zavoda.
Zdravstveni dom Gornja Radgona 

AAA Zlata odličnost