Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2016 z dne 20. 5. 2016

Kazalo

1593. Tehnični popravek Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB3), stran 5449.

  
Na podlagi 30. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) objavljam
T E H N I Č N I  P O P R A V E K 
Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB3) 
Drugi odstavek 6. člena Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo – UPB3) (Uradni list RS, št. 25/16) se uskladi z dne 16. 5. 2016 sprejetim Tehničnim popravkom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o. (Uradni list RS, št. 25/16) in se pravilno glasi:
»(2) Javno podjetje glede na standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
A. DEJAVNOSTI GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB:
35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000
Ravnanje z odplakami
38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin 
in okolice
96.030
Pogrebna dejavnost
B. OSTALE DEJAVNOSTI:
08.120
Pridobivanje gramoza, peska, gline
23.630
Proizvodnja sveže betonske mešanice
38.310
Demontaža odpadnih naprav
38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110
Gradnja cest
42.130
Gradnja mostov in predorov
42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture 
za tekočine
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220
Inštaliranje vodovodnih, ogrevalnih napeljav 
in naprav
43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.990
Druga specializirana gradbena dela
45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
47.761
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali
47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410
Cestni tovorni promet
49.420
Selitvena dejavnost
52.100
Skladiščenje
52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo 
ali po pogodbi
71.129
Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210
Splošno čiščenje stavb
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav 
in opreme
82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910
Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
96.090
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.«.
Št. 007-0023/2011
Dravograd, dne 16. maja 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti