Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

48. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente (MSESP), stran 341.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente (MSESP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente (MSESP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. septembra 2016.
Št. 003-02-7/2016-7
Ljubljana, dne 30. septembra 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ENOTNEM SODIŠČU ZA PATENTE (MSESP) 
1. člen
Ratificira se Sporazum o enotnem sodišču za patente, podpisan 19. februarja 2013 v Bruslju.
2. člen 
Besedilo sporazuma v slovenščini je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije UL C št. 175 z dne 20. 6. 2013, str. 1 (št. C 175 z dne 20. 6. 2013, str. 1).1
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbita ministrstvo, pristojno za pravosodje, in Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 318-01/16-1/14
Ljubljana, dne 22. septembra 2016
EPA 1299-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
1 Overjena kopija besedila sporazuma v njegovih verodostojnih jezikih je na vpogled tudi v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost