Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

35. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje XVI do XXI na skupni državni meji, stran 322.

  
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje XVI do XXI na skupni državni meji 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje XVI do XXI na skupni državni meji, sklenjen v Ljubljani 20. maja 2016.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
* Besedilo sporazuma v nemškem jeziku in priloge sporazuma so na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve ter Geodetski upravi Republike Slovenije.
S p o r a z u m 
med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Republike Avstrije o uveljavitvi novih mejnih listin za mejne sektorje XVI do XXI na skupni državni meji 
Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Republike Avstrije sta se na podlagi 17. člena Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o poteku državne meje na mejnih sektorjih VIII do XV in XXII do XXVII dogovorili naslednje:
1. člen
Potek skupne državne meje je na celotnem XVI. mejnem sektorju določen z
– Opisom meje (priloga 1),
– Seznamom koordinat (priloga 2) in
– Mejnim načrtom v merilu 1:2000 (priloga 3).
2. člen
Potek skupne državne meje je na celotnem XVII. mejnem sektorju določen z
– Opisom meje (priloga 4),
– Seznamom koordinat (priloga 5) in
– Mejnim načrtom v merilu 1:2000 (priloga 6).
3. člen
Potek skupne državne meje je na celotnem XVIII. mejnem sektorju določen z
– Opisom meje (priloga 7),
– Seznamom koordinat (priloga 8) in
– Mejnim načrtom v merilu 1:2000 (priloga 9).
4. člen
Potek skupne državne meje je na celotnem XIX. mejnem sektorju določen z
– Opisom meje (priloga 10),
– Seznamom koordinat (priloga 11) in
– Mejnim načrtom v merilu 1:2000 (priloga 12).
5. člen
Potek skupne državne meje je na celotnem XX. mejnem sektorju določen z
– Opisom meje (priloga 13),
– Seznamom koordinat (priloga 14) in
– Mejnim načrtom v merilu 1:2000 (priloga 15).
6. člen
Potek skupne državne meje je na celotnem XXI. mejnem sektorju določen z
– Opisom meje (priloga 16),
– Seznamom koordinat (priloga 17) in
– Mejnim načrtom v merilu 1:2000. (priloga 18).
7. člen
Priloge, navedene v členih 1 do 6, so sestavni del tega sporazuma.
8. člen
Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem sta pogodbenici druga drugo obvestili, da so za to izpolnjeni zahtevani notranje pravni pogoji.
9. člen
Tega sporazuma, vključno s prilogami, ni mogoče odpovedati.
V POTRDITEV TEGA sta pooblaščenca obeh pogodbenic podpisala ta sporazum.
SKLENJENO V Ljubljani dne 20. maja 2016 v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Borut Mahnič l.r.
Za Zvezno vlado 
Republike Avstrije 
Clemens Koja l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-26/2016
Ljubljana, dne 30. junija 2016
EVA 2016-1811-0049
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miro Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost