Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3949. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane, stran 13464.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter na podlagi sklepov občinskih svetov (sklep Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina št. 0320-0008/2016-06 z dne 26. 10. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0007/2016-21 z dne 12. 12. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah št. 03212-0058/2016 z dne 7. 12. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Podčetrtek št. 032-100/2016 z dne 20. 10. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Kozje št. 032-0002/2014-12/07 z dne 9. 11. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli št. 032-0012/2014-03-15 z dne 11. 11. 2016 in sklep Občinskega sveta Občine Poljčane št. 900-0002/2016-3-201 z dne 25. 10. 2016) objavljamo
C E N I K 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane 
Potrjene cene:
Vodarina
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
VODARINA
0,5874
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
7,1196
20 < DN < 40
3
21,3588
40 ≤ DN < 50
10
71,1960
50 ≤ DN < 65
15
106,7940
65 ≤ DN < 80
30
213,5880
80 ≤ DN < 100
50
355,9800
100 ≤ DN < 150
100
711,9600
(Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)).
Cene se uporabljajo od 1. januarja 2017 dalje.
OKP javno podjetje za komunalne 
storitve Rogaška Slatina d.o.o. 
mag. Bojan Pirš l.r.