Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3948. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, stran 13463.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter na podlagi sklepov občinskih svetov (sklep Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina št. 0320-0008/2016-05 z dne 26. 10. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0007/2016-22 z dne 12. 12. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah št. 03212-0059/2016 z dne 7. 12. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Podčetrtek št. 032-99/2016 z dne 20. 10. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Kozje št. 032-0002/2014-12/08 z dne 9. 11. 2016 in sklep Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli št. 032-0012/2014-04-15 z dne 11. 11. 2016) objavljamo
C E N I K 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli 
Potrjene cene:
1. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Odvajanje komunalne odpadne vode 
in padavinske odpadne vode z javnih površin – cena storitve
0,1283
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
2,4000
20 < DN < 40
3
7,2000
40 ≤ DN < 50
10
24,0000
50 ≤ DN < 65
15
36,0000
65 ≤ DN < 80
30
72,0000
80 ≤ DN < 100
50
120,0000
100 ≤ DN < 150
100
240,0000
2. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Odvajanje padavinske odpadne vode 
s streh – cena storitve
0,0515
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Odvajanje padavinske odpadne vode 
s streh – cena omrežnine
0,0835
3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami 
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
0,3472
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
0,6201
20 < DN < 40
3
1,8603
40 ≤ DN < 50
10
6,2010
50 ≤ DN < 65
15
9,3015
65 ≤ DN < 80
30
18,6030
80 ≤ DN < 100
50
31,0050
100 ≤ DN < 150
100
62,0100
4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se uporabnikom zaračunava skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
5. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Čiščenje komunalne odpadne vode 
in padavinske odpadne vode z javnih površin – cena storitve
0,4026
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
4,1008
20 < DN < 40
3
12,3024
40 ≤ DN < 50
10
41,0080
50 ≤ DN < 65
15
61,5120
65 ≤ DN < 80
30
123,0240
80 ≤ DN < 100
50
205,0400
100 ≤ DN < 150
100
410,0800
6. Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – cena storitve
0,0847
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Čiščenje padavinske odpadne vode 
s streh – cena omrežnine
0,0667
(Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)).
Cene se uporabljajo od 1. januarja 2017 dalje.
OKP javno podjetje za komunalne 
storitve Rogaška Slatina d.o.o. 
mag. Bojan Pirš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti