Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3948. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, stran 13463.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ter na podlagi sklepov občinskih svetov (sklep Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina št. 0320-0008/2016-05 z dne 26. 10. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Rogatec št. 0070-0007/2016-22 z dne 12. 12. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah št. 03212-0059/2016 z dne 7. 12. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Podčetrtek št. 032-99/2016 z dne 20. 10. 2016, sklep Občinskega sveta Občine Kozje št. 032-0002/2014-12/08 z dne 9. 11. 2016 in sklep Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli št. 032-0012/2014-04-15 z dne 11. 11. 2016) objavljamo
C E N I K 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli 
Potrjene cene:
1. Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin:
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Odvajanje komunalne odpadne vode 
in padavinske odpadne vode z javnih površin – cena storitve
0,1283
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
2,4000
20 < DN < 40
3
7,2000
40 ≤ DN < 50
10
24,0000
50 ≤ DN < 65
15
36,0000
65 ≤ DN < 80
30
72,0000
80 ≤ DN < 100
50
120,0000
100 ≤ DN < 150
100
240,0000
2. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Odvajanje padavinske odpadne vode 
s streh – cena storitve
0,0515
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Odvajanje padavinske odpadne vode 
s streh – cena omrežnine
0,0835
3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami 
in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
0,3472
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
0,6201
20 < DN < 40
3
1,8603
40 ≤ DN < 50
10
6,2010
50 ≤ DN < 65
15
9,3015
65 ≤ DN < 80
30
18,6030
80 ≤ DN < 100
50
31,0050
100 ≤ DN < 150
100
62,0100
4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda se uporabnikom zaračunava skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
5. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Čiščenje komunalne odpadne vode 
in padavinske odpadne vode z javnih površin – cena storitve
0,4026
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
PREMER 
VODOMERA
FAKTOR 
OMREŽNINE
CENA NA MESEC 
(EUR/mesec brez DDV)
DN ≤ 20
1
4,1008
20 < DN < 40
3
12,3024
40 ≤ DN < 50
10
41,0080
50 ≤ DN < 65
15
61,5120
65 ≤ DN < 80
30
123,0240
80 ≤ DN < 100
50
205,0400
100 ≤ DN < 150
100
410,0800
6. Čiščenje padavinske odpadne vode s streh
Cena storitve
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – cena storitve
0,0847
Cena omrežnine
– vsi uporabniki storitev javne službe
NAZIV STORITVE
ENOTA MERE
CENA 
(EUR/m³ brez DDV)
Čiščenje padavinske odpadne vode 
s streh – cena omrežnine
0,0667
(Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)).
Cene se uporabljajo od 1. januarja 2017 dalje.
OKP javno podjetje za komunalne 
storitve Rogaška Slatina d.o.o. 
mag. Bojan Pirš l.r.

AAA Zlata odličnost