Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3939. Sklep o začetku priprave Spremembe in dopolnitve Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija, stran 13458.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 61.a členom (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 19. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Spremembe in dopolnitve Odloka o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list RS, št. 93/15) – skrajšani postopek
1. člen 
ocena stanja in razlogi za pripravo 
(1) Veljavni Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Glazija (Uradni list RS, št. 93/15) določa, da na zemljišču s parcelnimi številkami 658/3, 658/9, 658/11, 658/13 in 658/18, vse k.o. 1077 – Celje veljajo ureditve določene v projektu, ki ga je pod številko 002/10 izdelalo podjetje Vizura – Vitez d.o.o., Jenkova 24, 3000 Celje.
(2) Zaradi potreb po parkiranju različnih vrst vozil in novih dejstev zaradi izvedenih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti, se je ugotovilo, da se lahko objekt bolje prometno prilagodi novim dejstvom, zato je smiselno dopustiti tolerance, ki lahko upoštevajo nova izhodišča.
2. člen 
predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje 
Z dopolnitvijo odloka se dopolnijo tolerance dopustnega odstopanja načrtovane prometne ureditve v okviru gabaritov, ki so določeni z odlokom.
3. člen 
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci 
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora, oziroma se dopustijo samo tolerance pri prometni ureditvi, se v skrajšani postopek dopolnitve odloka ne vključi nosilcev urejanja prostora.
4. člen 
roki za postopek sprejemanja 
Sprememba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
5. člen 
obveznosti v zvezi s financiranjem 
Pripravljavec dopolnitev zazidalnega načrta je Mestna občina Celje, dopolnitev ne zahteva posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen 
končne določbe 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-10/2016
Celje, dne 20. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti