Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3937. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 13452.

  
Na podlagi 3. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16, 46/16, 51/16 in 49/16) Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju z dne 21. 12. 2016.
2. člen 
(premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja) 
Ne glede na tretji odstavek 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03) znaša minimalna premija:
– za javne uslužbence, ki so na dan 31. decembra 2016 mlajši od 50 let, od 1. januarja 2017 do 31. december 2017, 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 8,03 eura,
– za javne uslužbence, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 50 let, od 1. januarja 2017 do 28. februarja 2017 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 8,03 eura, od 1. marca 2017 do 31. decembra 2017 50 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 13,39 eura,
– za javne uslužbence, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, od 1. januarja 2017 do 28. februarja 2017 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 8,03 eura, od 1. marca 2017 do 31. decembra 2017 80 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), kar pomeni 21,42 eura.
Dodatne premije, kot so določene na dan uveljavitve tega Aneksa s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13) znašajo:
– za javne uslužbence, ki so na dan 31. decembra 2016 mlajši od 50 let, od 1. januarja 2017 do 31. december 2017, 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– za javne uslužbence, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 50 let, od 1. januarja 2017 do 28. februarja 2017 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), od 1. marca 2017 do 31. decembra 2017 pa 50 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13),
– za javne uslužbence, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 56 let ali več, od 1. januarja 2017 do 28. februarja 2017 30 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), od 1. marca 2017 do 31. decembra 2017 pa 80 odstotkov zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13).
Od 1. januarja 2018 dalje se uveljavijo višine premij po premijskih razredih, kot so določene v Sklepu o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13), ob upoštevanju uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa s 1. januarjem 2014, 1. januarjem 2015, 1. januarjem 2016, 1. januarjem 2017 in 1. januarjem 2018.
Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 so določeni v prilogi tega aneksa.
3. člen 
(objava usklajenih zneskov) 
Usklajene zneske iz tretjega odstavka 2. člena tega aneksa ugotovi odbor zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence iz 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 65/07, 66/07, 103/09, 11/12) in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen 
(nadomestilo v času stavke) 
Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v letih 2017 in 2018, ne bo brez soglasja s podpisniki Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, sklenjenega dne 21. 12. 2016, dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene s tem dogovorom.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev tega dogovora. V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega dogovora, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehata veljati tretji odstavek 2. člena in 3. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 91/15).
6. člen 
(veljavnost) 
Ta aneks začne veljati z uveljavitvijo zakona, ki ureja ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017 in druge ukrepe v javnem sektorju, sprejetega za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju z dne 21. 12. 2016.
Priloga: Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 za javne uslužbence, ki so na dan 31. decembra 2016 mlajši od 50 let in v obdobju od 1. januarja 2017 do 28. februarja 2017 za javne uslužbence, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 50 let ali več
Premijski razred
Minimalna premija 
30 % zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija 
30 % zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
zap. št.
v EUR
Leta delovne dobe 
na dan 1. 8. 2003
v EUR
v EUR
1
8,03
0
0,00
8,03
2
8,03
1
0,21
8,24
3
8,03
2
0,41
8,44
4
8,03
3
0,62
8,65
5
8,03
4
0,83
8,86
6
8,03
5
1,03
9,06
7
8,03
6
1,24
9,27
8
8,03
7
1,44
9,47
9
8,03
8
1,65
9,68
10
8,03
9
1,86
9,89
11
8,03
10
2,06
10,09
12
8,03
11
2,27
10,30
13
8,03
12
2,48
10,51
14
8,03
13
2,68
10,71
15
8,03
14
2,89
10,92
16
8,03
15
3,10
11,13
17
8,03
16
3,30
11,33
18
8,03
17
3,51
11,54
19
8,03
18
3,71
11,74
20
8,03
19
3,92
11,95
21
8,03
20
4,16
12,19
22
8,03
21
4,39
12,42
23
8,03
22
4,62
12,65
24
8,03
23
4,88
12,91
25
8,03
24
5,14
13,17
26
8,03
25
5,40
13,43
27
8,03
26
5,69
13,72
28
8,03
27
5,99
14,02
29
8,03
28
6,27
14,30
30
8,03
29
6,60
14,63
31
8,03
30
6,95
14,98
32
8,03
31
7,28
15,31
33
8,03
32
7,66
15,69
34
8,03
33
8,03
16,06
35
8,03
34
8,41
16,44
36
8,03
35 in več
8,83
16,86
Zneski premij po premijskih razredih v obdobju od 1. marca 2017 do 31. decembra 2017 za javne uslužbence, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 50 let
Premijski razred
Minimalna premija 
50 % zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija 
50 % zneska, določenega 
s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
zap. št.
v EUR
Leta delovne dobe 
na dan 1. 8. 2003
v EUR
v EUR
1
13,39
0
0,00
13,39
2
13,39
1
0,35
13,74
3
13,39
2
0,69
14,08
4
13,39
3
1,04
14,43
5
13,39
4
1,38
14,77
6
13,39
5
1,72
15,11
7
13,39
6
2,06
15,45
8
13,39
7
2,41
15,80
9
13,39
8
2,76
16,15
10
13,39
9
3,10
16,49
11
13,39
10
3,44
16,83
12
13,39
11
3,78
17,17
13
13,39
12
4,13
17,52
14
13,39
13
4,46
17,85
15
13,39
14
4,81
18,20
16
13,39
15
5,16
18,55
17
13,39
16
5,50
18,89
18
13,39
17
5,85
19,24
19
13,39
18
6,19
19,58
20
13,39
19
6,54
19,93
21
13,39
20
6,93
20,32
22
13,39
21
7,31
20,70
23
13,39
22
7,70
21,09
24
13,39
23
8,13
21,52
25
13,39
24
8,57
21,96
26
13,39
25
9,00
22,39
27
13,39
26
9,49
22,88
28
13,39
27
9,98
23,37
29
13,39
28
10,45
23,84
30
13,39
29
11,01
24,40
31
13,39
30
11,58
24,97
32
13,39
31
12,13
25,52
33
13,39
32
12,76
26,15
34
13,39
33
13,38
26,77
35
13,39
34
14,02
27,41
36
13,39
35 in več
14,72
28,11
Zneski premij po premijskih razredih obdobju od 1. marca 2017 do 31. decembra 2017 za javne uslužbence, ki do vključno 31. decembra 2016 dopolnijo starost 56 let ali več
Premijski razred
Minimalna premija 
80 % zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
Dodatna premija na dopolnjena leta delovne dobe
Skupna premija 
80 % zneska, določenega s Sklepom o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
zap. št.
v EUR
Leta delovne dobe 
na dan 1. 8. 2003
v EUR
v EUR
1
21,42
0
0,00
21,42
2
21,42
1
0,55
21,97
3
21,42
2
1,10
22,52
4
21,42
3
1,66
23,08
5
21,42
4
2,21
23,63
6
21,42
5
2,75
24,17
7
21,42
6
3,30
24,72
8
21,42
7
3,85
25,27
9
21,42
8
4,41
25,83
10
21,42
9
4,95
26,37
11
21,42
10
5,50
26,92
12
21,42
11
6,05
27,47
13
21,42
12
6,61
28,03
14
21,42
13
7,14
28,56
15
21,42
14
7,70
29,12
16
21,42
15
8,26
29,68
17
21,42
16
8,80
30,22
18
21,42
17
9,35
30,77
19
21,42
18
9,90
31,32
20
21,42
19
10,46
31,88
21
21,42
20
11,08
32,50
22
21,42
21
11,70
33,12
23
21,42
22
12,32
33,74
24
21,42
23
13,01
34,43
25
21,42
24
13,70
35,12
26
21,42
25
14,40
35,82
27
21,42
26
15,18
36,60
28
21,42
27
15,96
37,38
29
21,42
28
16,72
38,14
30
21,42
29
17,61
39,03
31
21,42
30
18,52
39,94
32
21,42
31
19,40
40,82
33
21,42
32
20,42
41,84
34
21,42
33
21,41
42,83
35
21,42
34
22,42
43,84
36
21,42
35 in več
23,55
44,97
Št. 0100-764/2016/5
Ljubljana, dne 21. decembra 2016
EVA 2016-3130-0052
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA ZNANOSTI 
IN KULTURE SLOVENIJE 
Jelka Velički l.r.
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk
NI PODPISAL 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič l.r.
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Hribar l.r.
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar l.r.
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič l.r.
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV 
IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV 
V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Jelka Mlakar l.r.
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen l.r.
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek l.r.
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
SINDIKAT KULTURNIH 
IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač 
NI PODPISAL 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
Damir Domjan l.r.
SINDIKAT ZDRAVSTVA 
IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Matija Cevc l.r.
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Andreja Škoflek l.r.
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Miran Raković l.r.
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE 
Mojca Završnik l.r.
SINDIKAT MINISTRSTVA 
ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič l.r.
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Mario Belovič l.r.
SINDIKAT DELAVCEV 
V PRAVOSODJU 
Tomaž Virnik l.r.
SINDIKAT CENTROV 
ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič l.r.
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Loredano Cetin 
NI PODPISAL 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
Zoran Petrovič l.r.
DENS – SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISAL 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV 
IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht l.r.
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Predrag Vasić 
NI PODPISAL 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Marko Belavič l.r.
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Aleš Sajovic Kavčič l.r.
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak l.r.
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Roman Šuen 
NI PODPISAL 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak
NI PODPISAL 
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije 
Damir Janekovič l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 12. 2016 izdalo potrdilo št. 02047-18/2005-20 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 22/6.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti