Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016

Kazalo

3930. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih ter številu zaposlenih v javnem sektorju, stran 13379.

  
Na podlagi četrtega odstavka 38. člena in za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) ter na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 47/13) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih ter številu zaposlenih v javnem sektorju 
1. člen 
V Pravilniku o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 28/14 in 52/14) se v 7. členu:
V 2. točki za peto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– število vseh koledarskih dni v mesecu napotitve (Z062),«;
V 5. točki za tretjo alinejo dodata novi alineji, ki se glasita:
»– referenčna šifra funkcije, delovnega mesta/naziva (Z372),
– referenčna šifra naziva (Z373),«;
Za dosedanjo sedemindvajseto alinejo dodata novi alineji, ki se glasita:
»– mesečno število ur zmanjšanega obsega dela (Z605),
– znesek dela plače in drugih prejemkov institucij drugih držav/mednarodnih organizacij (Z606),«;
Dosedanja enaintrideseta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– plača za delo v tujini (Z471),«;
V 6. točki se za šesto alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– število dni napotitev v tujino (Z063),«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Uporabniki proračuna prvič posredujejo podatke o izplačilih za delo v tujini za mesec junij 2017.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-746/2016/6
Ljubljana, dne 29. decembra 2016
EVA 2015-3130-0039
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti