Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3645. Uredba o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 12612.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
1. člen 
V Uredbi o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 57/15, 98/15 in 15/16) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na četrti in peti odstavek 6. člena uredbe se v obdobju od vključno leta 2016 do vključno leta 2018 podrobnejši kriteriji ter uvrstitve delovnih mest direktorjev v plačne razrede preverijo na stanje 1. januarja 2018, spremenjene uvrstitve pa začnejo veljati 1. februarja 2018.«.
2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-34/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-3130-0045
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik