Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2754. Obvezna razlaga četrte alineje 2.2.1. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj, stran 8905.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 20. seji dne 28. 9. 2016 sprejel
O B V E Z N O  R A Z L A G O 
četrte alineje 2.2.1. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 09/16 – tehn. popr.)
1. člen
Predmet obvezne razlage so določbe četrte alineje 2.2.1. točke 12. člena Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in se nanaša na splošne pogoje glede minimalnih odmikov novih stavb od cestnega telesa javnih cest.
2. člen 
V odloku se v četrti alineji 2.2.1. točke 12. člena odmiki stavb tolmačijo tako, da ti znašajo minimalno 5,0 m, ne glede na kategorizacijo posamezne ceste.
3. člen 
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 351-120/2010-48/01
Kranj, dne 28. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar l.r.