Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2752. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica, stran 8904.

  
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. redni seji dne 5. 10. 2016 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ivančna Gorica 
1. člen 
V Občinsko volilno komisijo Občine Ivančna Gorica se imenujejo za:
predsednico: Elizabeta Žgajnar
namestnika predsednice: Jože Petek
člana: Simon Kastelic
namestnika člana: Jože Pečjak
članico: Špela Plut
namestnico članice: Amalija Štrubelj
člana: Marko Končar
namestnika člana: Mateja Praznik.
2. člen 
Mandatna doba Občinske volilne komisije traja 4 leta od dneva pričetka veljave sklepa o imenovanju.
3. člen 
Sedež Občinske volilne komisije je v prostorih občinske uprave Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2016-1
Ivančna Gorica, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.