Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2751. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, stran 8903.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 22. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 16. seji dne 5. 10. 2016 sprejel
U G O T O V I T V E N I     S K L E P 
o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica 
1. člen 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica ugotavlja, da so nastali razlogi za prenehanje mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica Tini Zajec, ker je podala odstopno izjavo dne 29. 9. 2016.
2. člen 
Občinska volilna komisija na podlagi tega sklepa izvede postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi Slovenske demokratske stranke.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0050/2016-2
Ivančna Gorica, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.