Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2749. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina, stran 8901.

  
Na podlagi 3. člena Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in 39. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) na 2. izredni seji dne 5. 10. 2016 in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) na 17. seji dne 25. 8. 2016 sprejela
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni druga alineja prvega odstavka 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina (Uradni list RS, št. 36/02, 89/04 in 114/08) tako, da se glasi:
»– ima opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti najkasneje v roku, ki je določen v zakonu, ki ureja knjižnično dejavnost.«
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da se glasi:
»Če direktor ne opravi bibliotekarskega izpita v navedenem roku, mu preneha mandat naslednji dan po preteku roka iz druge alineje prejšnjega odstavka.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 026-4/2002
Ajdovščina, dne 5. oktobra 2016
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.
Št. 02200-4/2001
Vipava, dne 25. avgusta 2016
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.