Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2740. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8885.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 15. redni seji dne 28. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
I. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 2058/17 k.o. 1398 – Bistrica,
– parc. št. 2543/7 k.o. 1400 – Straža,
– parc. št. 2543/8 k.o. 1400 – Straža,
– parc. št. 2580/2 k.o. 1400 – Straža.
II. 
Nepremičnine iz prejšnjega člena prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentrupert.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0010/2016-2
Šentrupert, dne 28. septembra 2016
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.