Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2730. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica, stran 8873.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 12. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica 
1. člen
S tem odlokom se urejata spremembi in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 67/06).
2. člen 
V drugem odstavku 7. člena se beseda »šest« nadomesti z besedo »sedem« in v drugem odstavku 7. člena se v prvi alineji besedi »dva predstavnika« nadomestita z besedama »trije predstavniki«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen
Na podlagi tega odloka se v roku treh mesecev od veljavnosti tega odloka imenuje v svet zavoda tretji član kot predstavnik ustanovitelja.
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred veljavnostjo tega odloka in članu, ki je imenovan na podlagi tega odloka, poteče mandat s potekom mandata sveta zavoda.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-17/2016-7-0203
Slovenska Bistrica, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.