Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2728. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 8871.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 16. redni seji dne 21. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 969/5 in 969/8, obe k.o. 1365 – Breg, in parc. št. 2307/12, k.o. 1390 – Vrh.
2. člen 
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.
7113-0050/2016
7113-0064/2016
Sevnica, dne 22. septembra 2016
 
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.