Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2722. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota, stran 8848.

  
Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15), 1., 2., 4., 5., 7. in 9. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) ter 7. in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 15. seji dne 20. septembra 2016 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo ter občinske kolesarske poti.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na:
– lokalne ceste, s skrajšano oznako LC in
– javne poti, s skrajšano oznako JP.
Lokalne ceste iz prejšnjega odstavka tega člena, se v mestu Murska Sobota in v naseljih, ki imajo uveden ulični sistem, razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na glavne mestne ceste, s skrajšano oznako LG (v mestu Murska Sobota),
– na zbirne mestne in zbirne krajevne ceste, s skrajšano oznako LZ (v mestu Murska Sobota ter v naseljih: Černelavci, Rakičan, Krog, Bakovci in Pušča),
– na mestne ceste in krajevne ceste, s skrajšano oznako LK (v mestu Murska Sobota ter v naseljih: Černelavci, Rakičan, Krog, Bakovci in Pušča).
3. člen 
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje, s skrajšano oznako KJ.
4. člen 
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Mestni občini Murska Sobota in ceste med naselji v Mestni občini Murska Sobota in naselji sosednjih občin,
– ceste v mestu Murska sobota in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom v Mestni občini Murska Sobota, razvrščene v podkategorije.
Lokalne ceste med naselji v Mestni občini Murska Sobota in ceste med naselji v Mestni občini Murska Sobota in naselji sosednjih občin so:
ZAP. 
ŠT.
ŠT. 
CESTE/ ODSEKA 
ZAČETEK 
CESTE/ ODSEKA 
NA
POTEK CESTE/ODSEKA 
KONEC 
CESTE/ ODSEKA 
NA
DOLŽINA CESTE/ ODSEKA 
(v m)
DOLŽINA 
V MO M.SOBOTA 
(v m)
NAMEN 
UPORABE
PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.
269010 
 
269011
O269022 
 
O269022
Černelavci-Kupšinci-Borejci-Rankovci-Tišina 
Černelavci-Kupšinci-Borejci
C R1-235 
 
C R2-441
6565 
 
4202
3149 
 
3149
V
3416 (Tišina) 
 
1053 (Tišina)
2.
269020 
 
269021 
269022
C R3-740 
 
C R3-740 
C R2-441 
Gaj-Pušča-Černelavci-Polana-Predanovci-Brezovci 
Gaj-Pušča-Černelavci 
Černelavci-Polana-Predanovci-Brezovci
C R3-715 
 
C R2-441 
C R3-715 
7277 
 
1859 
5418
4862 
 
1859 
3003
V
 
2415 (Puconci) 
 
2415 (Puconci)
3.
333230-1
O269041
Polana –Gorica
C R3-715
2255
761
V
1494 (Puconci)
4.
269040 
269041 
269042
O269022 
O269022 
C R3-715
Polana-Markišavci-Nemčavci 
Polana-Markišavci 
Markišavci-Nemčavci
C R1-232 
C R3-715 
C R1-232
4019 
2097 
1922
4019 
2097 
1922
 
V
-
5.
269050-1
O269321
Sobota-Markišavci
C R3-715
1514
1514
V
-
6.
269060-1
CR1-232
Po naselju Nemčavci
O269042
387
387
V
-
7.
269070-1
C R1-232
M. Sobota-Noršinci -Ivanci
O010032
8762
2550
V
6212 (M.Toplice)
8.
269080-1
C R1-232
Rakičan-M. Sobota
O269071
1484
1484
V
-
9.
269090-1
C R1-232
Rakičan-Jezera (letališče)
ZLetal.
2032
2032
V
-
10.
050060 
 
 
050063 
050064 
050065 
050066
C R3-726 
 
 
C R2-439 
O269111 
C R1-235 
C R1-235
Gornja Bistrica-Melinci-Ižakovci-Dokležovje-Bakovci-M. Sobota 
 
Dokležovje-Bakovci 
Bakovci-M. Sobota 
AC Pentlja-050064 (jug) 
AC Pentlja-050064 (sever)
C R3-740 
 
 
O269111 
C R3-740 
O050064 
O050064
18137 
 
 
3702 
4262 
376 
168
6808 
 
 
2002 
4262 
376 
168
 
V
11329 (Črenšovci 
in Beltinci) 
1700 (Beltinci) 
-
11.
269110 
269111 
269112 
269113 
269114
O050063 
O050063 
O269121 
C R1-235 
C R2-441
Bakovci-Krog-Črnske meje-Veščica 
Bakovci-Krog 
Krog-Črnske meje 
Č. meje – Veščica 
Po naselju Veščica
O269011 
O269121 
C R1-235 
C R2-441 
O269011
5582 
1719 
1556 
1936 
371
5105 
1719 
1079 
1936 
371
 
477 (Tišina) 
477 (Tišina) 
-
12.
269120 
 
269121 
269122
C R1-235 
 
C R1-235 
ZMura
Sobota (J. obvoznica)-Krog-brod na Muri-Vučja vas 
Sobota-Krog-brod na Muri 
reka Mura-Vučja vas
C R1-230 
 
ZMura 
C R1-230
7215 
 
5311 
1904
6348 
 
5311 
1037
 
 
867 
(Križevci) 
867 (Križevci)
13.
269130 
269131 
269132
O030071 
O030071 
O269112
Črnci-Satahovci-Ogradi-Č. meje 
M. Črnci-Satahovci-Ogradi 
Ogradi-Č. meje
C R1-235 
O269112 
C R1-235
3243 
2059 
1184
2596 
1412 
1184
 
647(Tišina) 
647 (Tišina) 
-
14.
269140 
269141 
269142
O269011 
O269011 
C R2-441
Kupšinci-Tropovci 
Kupšinci-Gorice 
Gorice-Tropovci
C R1-235 
C R2-441 
C R1-235
2752 
673 
2079
1968 
673 
1295
 
784 (Tišina) 
784 (Tišina)
V je javna cesta, namenjena mešanemu prometu.
5. člen 
Lokalne ceste v mestu Murska Sobota in v naseljih z uvedenimi uličnim sistemom so:
– glavne ceste (LG):
ZAP. 
ŠT.
ŠT. CESTE/ ODSEKA 
ZAČETEK 
CESTE/ ODSEKA 
NA
POTEK CESTE/ODSEKA 
KONEC 
CESTE/ ODSEKA 
NA
DOLŽINA CESTE/ ODSEKA 
(v m)
DOLŽINA 
V MO M.SOBOTA 
(v m)
NAMEN 
UPORABE
PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.
269310-1
C R2-441
Gregorčičeva ul.(od Lendavske do Cankarjeve ul.)
C R3-740
890
890
V
-
2.
269320 
 
269321 
269322
C R2-441 
 
C R2-441 
C R2-441
Grajska-C. Metodova-Severjeva-M. Kuzmiča ul. 
Grajska-C. Metodova-Severjeva ul. 
M. Kuzmiča 
(od Št. Kovača do Tišinske ul.)
C R3-740 
 
C R2-441 
C R3-740
1625 
 
1023 
602
1625 
 
1023 
602
 
 
 
 
 
-
 
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):
ZAP. 
ŠT.
ŠT. CESTE/ ODSEKA 
ZAČETEK 
CESTE/ ODSEKA 
NA
POTEK CESTE/ODSEKA 
KONEC 
CESTE/ ODSEKA 
NA
DOLŽINA CESTE/ ODSEKA 
(v m)
DOLŽINA 
V MO M.SOBOTA 
(v m)
NAMEN 
UPORABE
PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.
269410-1 
O269311 
Ul. St. Rozmana (od Gregorčičeve do Slovenske ul.)
C R2-441 
311 
311 
 
V
2.
269420-1 
C R2-441 
Od Lendavske do Industrijske ulice (podvoz)
C R1-232 
290 
290 
 
V
3.
269430-1
C R2-441 
Slovenska ul. (od Trga zmage do Slomškove ul.)
O269441
377
377
V
-
4.
269440-1
O269311
Slomškova ul. (od Gregorčičeve do Cankarjeve ul.)
C R3-740
648
648
 
V
-
5.
269450-1
O050064
Trstenjakova ul. (od Bakovske do Cankarjeve ul.)
C R3-740
990
990
 
V
-
6.
269460 
 
269461 
 
269462
C R1-235 
 
C R1-235 
 
O269451
Tomšičeva-J. Kramarja ul. 
(od J. obvoznice do Cankarjeve ul.) 
Tomšičeva ul. 
(od J. obvozn. do Trstenjakove ul.) 
J. Kramarja ul. 
(od Trstenjakove do Cankarjeve ul.)
C R3-740 
O269451 
 
 
C R3-740
1288 
1029 
 
 
259
1288 
1029 
 
 
259
 
 
 
 
-
7.
269470-1
O269322
Prešernova ul. (od M. Kuzmiča do Cankarjeve ul.)
C R3-740 
363
363
V
8.
269480-1
O269491
Liškova ul. (od Dolge do Goričke)
O269022
681
681
V
-
9.
269490-1
O269022
Lendavska-Zadružna-Dolga
C R2-441
1407
1407
V
-
10.
269500-1
C R3-740
Kroška ul. (od Cankarjeve ul. do Južne obvoznice)
C R1-235
1053
1053
V
-
11.
269510-1
O269121
Trubarjeva-Murska ul. v Krogu
O269121
479
479
V
-
 
– mestne ceste in krajevne ceste (LK):
ZAP. 
ŠT.
ŠT. CESTE/ ODSEKA 
ZAČETEK 
CESTE/ ODSEKA 
NA
POTEK CESTE/ODSEKA 
KONEC 
CESTE/ ODSEKA 
NA
DOLŽINA CESTE/ODSEKA 
(v m)
DOLŽINA 
V MO M.SOBOTA 
(v m)
NAMEN 
UPORABE
PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.
269600-1
O269081
Panonska - Partizanska ul. v Rakičanu
O770361
991
991
V
-
2.
269610-1
C R1-232
Poljska ul.-Plese v M. Soboti
C R1-232
824
824
V
-
3.
269620-1
C R2-441
Kocljeva ul. (od Štefana Kovača do Zvezne)
O769271
259
259
V
-
4.
269630-1
O269491
Slovenska ul. v Černelavcih
O269641
397
397
V
-
5.
269640-1
O269481
Črtomirova ul. v Černelavcih
O269491
171
171
V
-
6.
269650-1
C R1-232
Bakša-Bolnišnica-Bakša v Rakičanu
C R1-232
680
680
V
-
7.
269660-1
O269751
Soboška - Kroška ul. v Bakovcih
O770631
764
764
V
-
8.
269670-1
O269681
Partizanska-Poljska-Panonska ul. v Bakovcih
O050063
423
423
V
-
9.
269680-1
O269751
Ribiška-Partizanska ul. v Bakovcih
ZRibiš25
807
807
V
-
10.
269690-1
O269751
Mladinska-Ob Muri-Mladinska ul. v Bakovcih
O269681
505
505
V
-
11.
269700-1
O269121
Plečnikova-Trubarjeva ul. v Krogu
O770881
580
580
V
-
12.
269710-1
O269311 
Ul. St. Rozmana (od Gregorčičeve do Partizanske ul.)
O769221
149
149
V
-
13.
269720 
 
269721 
 
269722
O269431 
 
O269431 
 
O269311 
Ul. A. Novaka (od Slovenske ul. do žel. postaje) 
Ul. A. Novaka (od Slovenske do Gregorčičeve ul.) 
Ul. A. Novaka (od Gregorčičeve do žel. postaje
O269431 
 
O269311 
 
O769211
403 
 
208 
 
195
403 
 
208 
 
195
 
V
 
 
 
-
14.
269730-1
O269322 
Prešernova ul. (od M. Kuzmiča ul. do razbrem. kanala
ZPreš.70 
310
310
V
-
15.
269740-1
O269321
Kopališka ul. – Zdravstveni dom
O269051
73
73
V
-
16.
269750-1
O050064
Partizanska-Soboška-Stara - Mladinska ul.-Mali Bakovci
ZPa285/2
2221
2221
V
-
 
V je javna cesta, namenjena mešanemu prometu.
6. člen 
Javne poti v mestu Murska Sobota (JP) so:
ZAP. 
ŠT.
ŠT. CESTE/ ODSEKA 
ZAČETEK 
CESTE/ ODSEKA 
NA
POTEK CESTE/ODSEKA 
KONEC 
CESTE/ ODSEKA 
NA
DOLŽINA CESTE/ODSEKA 
(v m)
DOLŽINA 
V MO M.SOBOTA 
(v m)
NAMEN 
UPORABE
PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.
769010-1
O269321
C. Metodova ul. (od Severjeve do kanala)
ZCMet.62
342
342
V
-
2.
769020-1
O769011
Temlinova ul.
C R2-441
198
198
V
3.
769030-1
O769011
Vrazova ul. (od C. Metodove do Št. Kovača)
C R2-441 
226
226
V
4.
769040-1
O269321
Vrbišče
ZVrb17
212
212
V
5.
769050-1
O269321
Razlagova ulica
ZRazla56
384
384
V
-
6.
769060-1
O769051
od Razlagove ul. do stadiona
ZStadion
309
309
V
-
7.
769070 
769071 
769072 
769073
O769051 
O769051 
O769071 
O769071
med Provizoriji v Razlagovi 
med Provizoriji v Razlagovi 
med Provizoriji v Razlagovi 
med Provizoriji v Razlagovi
O769051 
O769051 
ZRazla17 
ZRazla15
284 
168 
60 
56
284 
168 
60 
56
 
V
-
8.
769080-1
O269051
do Kopališke
ZKopal19
190
190
V
-
9.
769090-1
C R2-441
Lendavska ul. - Ledavsko naselje
ZLed.n15
328
328
V
-
10.
769100-1
C R2-441
Kardoševa ulica
O269321
247
247
V
-
11.
769110-1
C R2-441
Ul. Trubarjev drevored
O769101
80
80
V
-
12.
769120-1
C R2-441
od R2-441 do parkirišča
ZP3157/4
149
149
V
-
13.
769130 
769131 
769132
O769091 
O769091 
O769091
po Ledavskem nas. 
po Ledavskem nas. 
po Ledavskem nas.
ZLed.N36 
ZLed.N36 
ZLed.N59
340 
231 
109
340 
231 
109
 
V
-
14.
769140-1
O769132
Ledavsko nas.
ZLed.Na3
89
89
V
-
15.
769150-1
C R3-715
po Obrtni coni
C R3-715
502
502
V
-
16.
769160 
769161 
769162 
769163
C R1-232 
C R1-232 
C R1-232 
C R1-232
po Klavniški ul. 
po Klavniški ul. 
po Klavniški ul. 
po Klavniški ul.
ZTrafo 
ZTrafo 
ZKlav13c 
ZKlav5
492 
245 
164 
83
492 
245 
164 
83
 
V
-
17.
769170-1
O269081
ob Ledavi
C R1-232
1573
1573
V
-
18.
769180-1
O269611
Ul. Plese
ZPlese19
212
212
V
-
19.
769190-1
O769021
Temlinova ul. - krak
ZTeml9a
73
73
V
20.
769200-1
C R1-232
med stanovanjskimi hišami
ZInd33
137
137
V
-
21.
769210-1
O769221
Ul. ob progi
O269421
577
577
V
-
22.
769220 
769221 
769222
O269722 
O269722 
O769221
Partizanska ul. 
Partizanska ul. 
krak Partizanske ul.
O269421 
O269421 
ZPart41
656 
576 
80
656 
576 
80
 
V
-
23.
769230 
769231 
769232
O269311 
O269311 
O769231
Nas. J. Kerenčiča 
Nas. J. Kerenčiča 
Nas. J. Kerenčiča
ZJ.Ke38 
ZJ.Ke38 
ZJ.Ke14
356 
268 
88
356 
268 
88
 
V
-
24.
769240-1
O269722
Ozka ul.
ZGreg22
197
197
V
-
25.
769250 
769251 
769252 
769253
C R2-441 
C R2-441 
O269411 
O769252
Cvetkova ul. 
Cvetkova ul. 
Cvetkova ul. 
Cvetkova ul.
ZSl.ul41 
O269411 O269721 
ZCvet41
703 
296 
345 
62
703 
296 
345 
62
 
V
-
26.
769260-1
O269411
Zelena ul.
C R2-441
266
266
V
-
27.
769270-1
O269431
Zvezna ul.
O269441
270
270
V
-
28.
769280-1
O769301
Stran. kr. 1 Finžgarjeve ul.
ZFin.n29
50
50
V
29.
769290-1
C R1-232
Mala nova ul. – Vegova ul.
Z3203/10
682
682
V
-
30.
769300-1
O769291
Finžgarjeva ul.
ZFin.n33
385
385
V
-
31.
769310-1
O769291
Čopova ul.
C R1-232
341
341
V
-
32.
769320-1
O050064
Bakovska ul.
ZBako.u1
103
103
V
-
33.
769330-1
O050064
Sončna ul.
ZPar3082
271
271
V
-
34.
769340 
769341 
769342 
769343 
769344 
769345
O050064 
O050064 
O769341 
O769341 
O769341 
O769341
Ivanocijevo nas. 
Ivanocijevo nas. 
Ivanocijevo nas. 
Ivanocijevo nas. 
Ivanocijevo nas. 
Ivanocijevo nas.
ZI.nas25 
ZI.nas25 
ZI.nas29 
ZI.nas20 
ZI.nas12 
ZI.nas7
576 
318 
53 
74 
55 
76
576 
318 
53 
74 
55 
76
 
 
 
V
-
35.
769350 
769351 
769352
O269441 
O269441 
O769351
Sodna ul. 
Sodna ul. 
krak Sodne ul.
ZSodna31 
ZSodna31 
ZSodna9
253 
180 
73
253 
180 
73
 
V
-
36.
769360 
769361 
769362 
769363
O769383 
O769381 
O269451 
O269441
Mladinska ul. 
Mladinska ul. 
Mladinska ul. 
Mladinska ul.
O269441 
O269451 
C R3-740 
ZMladi18
676 
283 
220 
173
676 
283 
220 
173
 
V
-
37.
769370-1
O269441
Nikole Tesle ul.
ZN.Tesl6
220
220
V
-
38.
769380-1
O769391
Ulica Ivana Regenta – Mladinska ul
ZPar3100
129
129
V
-
39.
769390 
769391 
769392
O269451 
O269451 
O050064
Ivana Regenta ul. – TC »Tuš« 
Ivana Regenta ul. 
od Bakovske c. do TC
ZIzvTuš 
O050064 
ZIzvTuš
1133 
1058 
75
1133 
1058 
75
 
V
-
40.
769400-1
O769041
Vrbišče
ZVrb2
75
75
V
41.
769410-1
O269461
Ul. Vinka Megle
ZV.Meg11
148
148
V
-
42.
769420 
769421 
769422
O050064 
O269461 
O769421
Tomšičeva - Kroška 
Ulica Jožefa Benka 
Kroška ul.
O269121 
O269501 
ZKaj47c
360 
300 
60
360 
300 
60
 
V
-
43.
769430-1
O769391
Južna ul.
ZJužn32
320
320
V
-
44.
769440-1
O769411
Vrtnarska ul. - Polje
O269461
302
302
V
-
45.
769450-1
O269461
S. Klavore ul.
ZS.Kla10
110
110
V
-
46.
769460-1
O269461
Z. Kvedrove ul.
ZZ.Kve10
91
91
V
-
47.
769470-1
O769441
Mirna ul.
O769491
144
144
V
-
48.
769480-1
O769441
Dijaška ul.
O769491
150
150
V
-
49.
769490-1
O769391
Žitna ul.
O269461
443
443
V
-
50.
769500-1
O769491
Ul. Daneta Šumenjaka
O269451
214
214
V
-
51.
769510-1
O769491
Ul. Otona Župančiča
O269451
202
202
V
-
52.
769520-1
O769491
Talanyijeva ul.
O269451
192
192
V
-
53.
769530-1
O769541
Rožno nas.
O769541
303
303
V
-
54.
769540-1
C R3-740
Rožno nas.
O269451
241
241
V
-
55.
769550-1
O769541
Ul. Juša Kramarja
O269462
239
239
V
-
56.
769560-1
O269462
stranski krak J. Kramarja
O769631
176
176
V
-
57.
769570 
769571 
769572
O769621 
O769621 
O769621
Cvetna ul. 
Cvetna ul. 
Cvetna ul.
ZOŠII 
ZOŠII 
ZCvet24
308 
234 
74
308 
234 
74
 
V
-
58.
769580 
769581 
769582
O769621 
O769621 
O769621
Ul. generala Maistra 
Ul. generala Maistra 
Ul. generala Maistra
O977001 
O977001 
ZG.Mai14
235 
162 
73
235 
162 
73
 
V
-
59.
769590-1
O269461
Prvomajska ul.
ZPrvo20
183
183
V
-
60.
769600-1
O269461
Ul. prekmurske čete
ZPr.č18
175
175
V
-
61.
769610 
769611 
769612
O769421 
O769421 
O769421
Kajuhova - Kološeva 
Kajuhova ul. 
Kološeva ul.
ZRazbrem 
ZOŠII 
ZRazbrem
963 
592 
371
963 
592 
371
 
-
62.
769620-1
O769611
od Kajuhove do Tomšičeve ul.
O269461
211
211
V
-
63.
769630-1
C R3-740
Ul. Št. Kuharja
O769551
130
130
V
-
64.
769640 
769641 
769642 
769643 
769644
O269121 
O269501 
O769641 
O769641 
O769641
Jakobovo naselje 
Jakobovo naselje 
Jakobovo naselje 
Jakobovo naselje 
Jakobovo naselje
O769671 
O769671 
ZJ. N76 
ZJ. N48 
ZJ. N29
415 
239 
69 
55 
52
415 
239 
69 
55 
52
 
 
V
-
65.
769650-1
O769671
Ul. Zorana Velnarja
C R3-740
491
491
V
-
66.
769660-1
O769671
Ul. Matije Gubca
C R3-740
320
320
V
-
67.
769670-1
O269501
Jakobovo naselje
ZKanal
225
225
V
-
68.
769680 
769681 
769682
C R3-740 
C R3-740 
C R3-740
Gaj - Agroservisj 
od Agroservisa do Gaja 
Gaj - Tišinska ul.
ZAgrose 
ZAgrose 
O269681
508 
336 
172
508 
336 
172
 
V
-
69.
769690-1
O269322
Miklošičeva ul.
ZMikl93
604
604
V
-
70.
769700 
769701 
769702 
769703
O769691 
O769691 
O769701 
O769701
Nas. ljudske pravice 
Nas. ljudske pravice 
Nas. ljudske pravice 
Nas. ljudske pravice
O769691 
O769691 
O769701 
O769702
685 
455 
171 
59
685 
455 
171 
59
 
V
-
71.
769710-1
O769691
Bevkova ul.
ZBev15
149
149
V
-
72.
769720-1
O769691
Ul. ob kanalu
O269731
220
220
V
-
73.
769730 
769731 
769732 
769733
O269322 
O269322 
O769731 
O769731
Aškerčeva - Šolsko nas. 
Aškerčeva - Šolsko nas. 
Šolsko nas. 
Šolsko nas.
C R2-441 
C R2-441 
ZŠol.n4 
ZŠol.n3
448 
313 
75 
60
448 
313 
75 
60
 
V
-
74.
769740 
769741 
769742
C R2-441 
C R2-441 
O269471
Ul. Št. Kuzmiča 
Ul. Št. Kuzmiča 
Ul. Št. Kuzmiča
C R3-740 
O269472 
C R3-740
540 
320 
220
540 
320 
220
 
V
-
75.
769750-1
O769761
Prežihova ul.
C R2-441
202
202
V
-
76.
769760-1
O769741
Kopitarjeva ul.
ZVrtec
240
240
V
-
77.
769770-1
C R3-740
Stara ul.
C R2-441
374
374
V
-
78.
769780-1
O769771
Mojstrska ul.
O269441
237
237
V
-
79.
769790-1
O269441
Vrtna ul.
ZVrtna2
96
96
V
-
80.
769800-1
O269321
Borovnjakova ul.
O269321
293
293
V
-
81.
769810 
769811 
769812 
769813
C R2-441 
C R2-441 
C R2-441 
C R2-441
Šercerjevo nas. 
Šercerjevo nas. 
Šercerjevo nas. 
Šercerjevo nas.
ZŠerc. n. 
ZŠe.n34 
ZŠe. n22 
ZŠe. n9
399 
117 
156 
126
399 
117 
156 
126
 
V
-
82.
769820-1
O269501
krak Kroške ul.
ZP3145/0
101
101
V
-
83.
769830-1
O769151
Obrtna cona - Markišavska
O976981
82
82
V
-
84.
769840-1
C R1-232
od obrtne cone do R1-232
ZSpar
153
153
V
-
85.
769850-1
O769041
Vrbišče
ZVrbišč7
50
50
V
86.
769860-1
O269071
Noršinska – Veliki kot 1
ZVel.kot
163
163
V
-
87.
769870-1
O269071
Noršinska – Veliki kot 2
ZP5385/1
159
159
V
-
88.
769880-1
O769301
Stran. kr. 2 Finžgarjeve ul.
ZFin.n25
50
50
V
89.
769890-1
C R3-740
Dostop. pot s Tišinske ul.
ZTiši.25
94
94
V
-
90.
769900-1
O269462
Dost. pot s Tomšičeve ul.
ZTomšič8
55
55
V
-
91.
769910-1
C R3-740
Dost. pot s Cankarjeve ul.
ZP2167/2
64
64
V
-
92.
769920-1
O769271
Dostopna pot za tržnico
Ztržnica
62
62
V
-
93.
769930-1
C R1-232
Lendavska - Noršinska
O269071
187
187
V
-
94.
769940-1
O269321
Dostopna pot do gradu
Zgrad
105
105
V
-
95.
769950-1
O769131
Dost. pot v Ledavskem n.
ZLed.n.25
58
58
V
-
 
V je javna cesta, namenjena mešanemu prometu.
7. člen 
Javne poti v naseljih in med naselji (JP) so:
ZAP. 
ŠT.
ŠT. CESTE/ ODSEKA 
ZAČETEK 
CESTE/ ODSEKA 
NA
POTEK CESTE/ODSEKA 
KONEC 
CESTE/ ODSEKA 
NA
DOLŽINA CESTE/ODSEKA 
(v m)
DOLŽINA 
V MO M.SOBOTA 
(v m)
NAMEN 
UPORABE
PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.
770020-1
O269022
Predanovci - Kupšinci
O269011
2365
1427
V
938 (Puconci)
2.
770030-1
O269631
Krak Slovenske ulice v Černelavcih
ZPa761/0
80
80
V
 
3.
770040-1
O269011
Kupšinci
Z Pa890/1
569
569
V
-
4.
770050-1
O269011
Veščica - Dolgi travniki
ZVešč50d
444
444
V
-
5.
770060-1
O269491
Ledavska ul.(Černelavci)
ZLedav47
227
227
V
-
6.
770070-1
O770081
Jurčičeva ul. (Černelavci)
O269491
212
212
V
-
7.
770080-1
O770091
Jurčičeva ul. (Černelavci)
O269022
110
110
V
-
8.
770090 
770091 
770092 
770093
O269491 
O269491 
O269491 
O770091
Tavčarjeva ul. v Černelavcih 
Tavčarjeva ul. v Černelavcih 
stranski krak Tavčarjeve 
stranski krak Tavčarjeve
O770101 
O770101 
O770091 
ZTavč26a
570 
317 
171 
82
570 
317 
171 
82
 
V
-
9.
770100 
770101 
770102
O269491 
O269491 
O770101
Zadružna ul. (Černelavci) 
Zadružna ul. (Černelavci) 
Stran. krak Tavčarjeve ul.
O269022 
O269022 
O770091
351 
238 
113
351 
238 
113
V
-
10.
770110-1
O269491
Dolga ul. (Černelavci)
O770101
166
166
V
-
11.
770120-1
O770061
Travniška ul. (Černelavci)
O269491
338
338
V
-
12.
770130-1
O770051
Veščica (severni del)
ZP1297
196
196
V
-
13.
770140-1
O269011
Veščica - Opletar
ZOpletar
168
168
V
-
14.
770150-1
O269491
Liškova ul. (Černelavci)
O269481
250
250
V
-
15.
770160-1
O269481
Slovenska - Liškova ul.
O269631
149
149
V
-
16.
770170-1
O269631
Slovenska - Dolga ul.
O269491
77
77
V
-
17.
770180-1
O269481
Dalmatinova ul.
O269481
270
270
V
-
18.
770190 
770191 
770192 
770193
C R2-441 
C R2-441 
O770191 
O770191
Gajeva in Kranjčeva ul. 
Gajeva in Kranjčeva ul. 
krak Kranjčeve ul. 
krak Kranjčeve ul.
O269021 
O269021 
ZP4177/4 
ZKranjč1
1372 
1108 
96 
168
1372 
1108 
96 
168
 
V
-
19.
770200-1
O770061
krak Ledavske ulice
ZLeda35a
109
109
V
-
20.
770210-1
O770221
Nova - Glavna ul.
O269021
251
251
V
-
21.
770220-1
O269021
Bela - Glavna ul.
O269021
343
343
V
-
22.
770230-1
C R3-715
Pot do pokopal. (Markiš.)
ZP485
58
58
V
-
23.
770240-1
O269021
V naselju Pušča
ZObkap55
84
84
V
-
24.
770250-1
C R2-442
Po naselju Martjanci
ZMartj2a
66
66
V
-
25.
770260-1
O269022
po naselju Polana
ZPolan13
85
85
V
-
26.
770270-1
O269022
Polana - Jouške
ZPa421/0
428
428
V
-
27.
770280-1
O269022
Polana – Ledavski les
ZParc248
399
399
V
-
28.
770290-1
O269631
Krak Slovenske ul.
ZSlove62
105
105
V
-
29.
770300-1
C R1-232
S.O.I.C. MS-1
ZP539/11
319
319
V
-
30.
770310-1
C R1-232
S.O.I.C. MS-2
ZP539/18
526
526
V
-
31.
770320-1
C R3-715
Pri Rimi - Markišavci
ZPa368/6
231
231
V
-
32.
770330-1
O269042
Krčice - M.Njivice - Čreta
ZOddajni
620
620
V
-
33.
770340-1
O269061
V naselju Nemčavci
ZNem36b
117
117
V
-
34.
770350-1
O269042
Hidveg - Nemčavci
O976982
94
94
V
-
35.
770360-1
O770541
Budinski mlin - Rakičan
ZPa2197
1323
1323
V
-
36.
770370-1
C R1-232
Nemčavci - Zglavnice
O976983
238
238
V
-
37.
770380-1
O770801
Satahovci
ZSatah6
71
71
V
-
38.
765290-1
C R2-442
Martjanci - Rimska čarda
C R1-232
1908
261
V
1647 (M. Toplice)
39.
770390-1
O770411
Ul. Št. Kovača v Rakičanu
O269081
539
539
V
-
40.
770400 
770401 
770402 
770403
O770391 
O770391 
O770401 
O770401
Ul. Št. Kovača v Rakičanu 
Št. Kovača (Rakičan) 
krak ulice Št. Kovača 
krak ulice Št. Kovača
O770411 
O770411 
ZŠt.Ko16 
ZŠt.Ko11
411 
255 
74 
82
411 
255 
74 
82
 
V
-
41.
770410 
 
770411 
770412
O269081 
 
O269081 
O770411
Prešernova – Panonska ul.(Rakičan) 
Prešernova - Panonska ul. krak Panonske ul.
ZPano110 
 
ZPano110ZPanon94
1147 
 
1065 
82
1147 
 
1065 
82
 
V
-
42.
770420-1
O269081
Cvetkova ul. (Rakičan)
ZCvetk31
276
276
V
-
43.
770430-1
O269081
Krak Cvetkove ul. (Rakičan)
ZCvet29c
77
77
V
-
44.
770440-1
O770411
Cankarjeva ul. (Rakičan)
O269081
422
422
V
-
45.
770450-1
O269601
Zvezna ul. (Rakičan)
O269081
331
331
V
-
46.
770460 
770461 
770462
O770411 
O770411 
O770461
Mladinska ul. (Rakičan) 
Mladinska ul. (Rakičan) 
krak Mladinske ul. 
ZMladi16 
ZMladi18 
ZMladi28
301 
243 
58
301 
243 
58
 
V
-
47.
770470-1
O269601
Vrtna ul. (Rakičan)
ZVrtna11
126
126
V
-
48.
770480-1
O770411
Panonska ul. (Rakičan)
O269601
379
379
V
-
49.
770490 
770491 
770492 
770493 
770494
O770481 
O770481 
O269601 
O770491 
O770491
Kotna ul. (Rakičan) 
Kotna ul. 
Kotna ul. 
krak 1 Kotne ul. 
krak 2 Kotne ul.
O770511 
O269601 
O770511 
O770481 
ZKotna8
427 
222 
68 
58 
79
427 
222 
68 
58 
79
 
 
V
-
50.
770500-1
O770491
desni krak Kotne ul.
ZKotna29
126
126
V
-
51.
770510-1
O770541
Tomšičeva ul. (Rakičan)
O269601
282
282
V
-
52.
770520-1
O269601
Partizanska ul. (Rakičan)
ZParti44
276
276
V
-
53.
770530-1
O269011
v naselju Veščica 
O269011
124
124
V
-
54.
770540-1
O269601
Tomšičeva ul. (Rakičan)
O770561
170
170
V
-
55.
770550-1
O770561
Gruškovnica - Rakičan
ZFarma
522
522
V
-
56.
770560-1
O770511
Kote - Grmovec
C R1-232
942
942
V
-
57.
770570-1
O269091
Dostopna pot do farme Jezera
ZJezer49
413
413
V
-
58.
770580-1
0269091
Jezera - Kamenšnica
O050064
1728
1728
V
-
59.
770590-1
O050063
Bakovci – Müzge
ZMuzge1
3056
3056
V
-
60.
770600-1
O050063
Lukačev mlin - Zaton(Bakovci)
ZP1484/2
592
592
V
-
61.
770610-1
O269681
Mlinska ul.
ZMlins12
160
160
V
-
62.
770620-1
O770281
po naselju Polana
ZPolana7
91
91
V
-
63.
770630-1
O269661
dostopna pot v nas. Bakovci 
ZKrošk47
244
244
V
-
64.
770640-1
O269661
povezovalna pot med nas. in LC
O269111
401
401
V
-
65.
770650 
770651 
770652
O269111 
O269111 
O770651
Cvetna ul. (Bakovci) 
Cvetna ul. (Bakovci) 
krak Cvetne ul.
ZCvetn28 
ZCvetn28 
O269751
357 
267 
90
357 
267 
90
 
V
-
66.
770660-1
O269751
krak Soboške ul.
ZSoboš09
110
110
V
-
67.
770670-1
O050063
Panonska ul. (Bakovci)
ZPar2105
215
215
V
-
68.
770680-1
O269751
Ul. ob potoku.
O269671
142
142
V
-
69.
770690-1
O770721
Nova ul. (Bakovci)
O269671
273
273
V
-
70.
770700-1
O770711
Ul. ob potoku
O269671
137
137
V
-
71.
770710-1
O770721
Vrtna ul. (Bakovci)
O770691
267
267
V
-
72.
770720-1
O770691
Ul. ob potoku
O770711
338
338
V
-
73.
770730-1
O269681
Ribiška ul. (Bakovci)
O269691
255
255
V
-
74.
770740-1
O269691
Zvezna ul. (Bakovci)
O269751
462
462
V
-
75.
770750-1
O770741
Prečna ul. (Bakovci)
O269751
229
229
V
-
76.
770760-1
O269751
Stara ul. (Bakovci)
O770741
101
101
V
-
77.
770770-1
O269751
Novo naselje
ZKroška3
544
544
V
-
78.
770780-1
O770771
Partizanska ul. (Bakovci)
O269751
217
217
V
-
79.
770790 
770791 
770792 
770793 
770794
O269511 
O269751 
O771011 
O770792 
O269751
Mali Bakovci 
Mali Bakovci 
Mali Bakovci 
Mali Bakovci 
Mali Bakovci
ZM.Bak74 
ZM.Bak74 
O770791 
ZPar3670 
O770791
510 
184 
122 
122 
82
510 
184 
122 
122 
82
 
V
-
80.
770800-1
O269131
Satahovci - Gaberje 
ZPa5/1
704
704
V
-
81.
770810-1
O269131
Satahovci - trnje
ZSata18b
252
252
V
-
82
770820-1
O770811
dostopna pot v naselje
ZPa855/6
94
94
V
-
83.
770830-1
O269011
dostopna pot v naselje
ZHšt59D
126
126
V
-
84.
770840-1
O269022
Gorička – Športni center
ZŠport.c
166
166
V
-
85.
770850-1
O269491
Ledavska – Športni center
ZŠport.c
120
120
V
-
86.
770860-1
O269121
dostopna pot v naselje
ZPar2111
206
206
V
-
87.
770870-1
O269121
dostopna pot v nas. Krog
ZTruba48
113
113
V
-
88.
770880-1
O269701
Ul. ob Ložiču
O269701
510
510
V
-
89.
770890-1
O269121
Rožna ul.(Krog)
ZRožna09
150
150
V
-
90.
770900-1
O269121
krak Murske ul.
ZMurs115
76
76
V
-
91.
770910-1
O269701
krak Murske ul.
O269121
167
167
V
-
92.
770920-1
O050064
Pri Doblu - Kotare 
0269091
1992
1992
V
-
93.
770930 
770931 
770932
O269511 
O269511 
O269131
Ravenska - Murnova ul. (Krog) 
Ravenska - Murnova ul. (Krog) 
Ravenska – stranski krak
O269111 
O269111 
ZP2651
605 
551 
54
605 
551 
54
 
V
-
94.
770940-1
O770931
Vodnikova ul. (Krog)
O269111
236
236
V
-
95.
770950-1
O269511
krak Murske ul.
O269121
129
129
V
-
96.
770960-1
O269121
krak Trubarjeve ul.
ZTruba28
96
96
V
-
97.
770970-1
O269121
Plečnikova ul.
ZPleč11b
121
121
V
-
98.
770980-1
O269121
krak Brodarske ul.
O770991
314
314
V
-
99.
770990 
770991 
770992
O269112 
O269112 
O770991
Kračine – Vaga 
Kračine – Vaga 
Stran. krak Trubarjeve ul.
ZBrod.62 
ZBrod.62 
ZP2358/2
1649 
1425 
224
1649 
1425 
224
V
-
100.
771000-1
C R3-715
Dostopna pot (Markišavci)
ZMark18c
78
78
V
-
101.
771010-1
O269121
Krčine - Mali Bakovci
O269751
1398
1398
V
-
102.
771020-1
O269091
Rakičan - Beltinci
C R2-443
4537
1412
B
3125 (Beltinci)
103.
771030-1
C R2-443
Beltinci - Rakičan
O269091
4784
1340
B
3444 (Beltinci)
104.
771040-1
O269671
Krak1 Poljske ul.(Bakovci)
ZPolj.14
82
82
V
-
105.
771050-1
O269671
Krak2 Poljske ul.(Bakovci
ZPolj.9
94
94
V
-
106.
771060-1
O269641
Krak Črtomir. Ul (Čern.)
ZCrtom5
60
60
V
-
107.
771070-1
O269112
Krak Trubarjeve ul. (Krog)
ZTrub2
80
80
V
-
108.
771080-1
O269022
Dostopna pot v Polani 1
ZP614
90
90
V
-
109.
771090-1
O269022
Dostopna pot v Polani 2
ZPolan36
53
53
V
-
110.
771100-1
O269111
Dot. pot - Trub. Ul. (Krog)
ZP2500/6
64
64
V
-
111.
771110-1
O269011
Kupšinci – Stara šola
ZKupši50
239
239
V
-
 
V je javna cesta, namenjena mešanemu prometu.
B je javna cesta namenjena prometu kolesarjev in pešcev.
8. člen 
Občinske kolesarske poti (KJ) so:
ZAP. 
ŠT.
ŠT. CESTE/ ODSEKA 
ZAČETEK 
CESTE/ ODSEKA 
NA
POTEK CESTE/ODSEKA 
KONEC 
CESTE/ ODSEKA 
NA
DOLŽINA CESTE/ ODSEKA 
(v m)
DOLŽINA 
V MO M.SOBOTA 
(v m)
NAMEN 
UPORABE
PREOSTANEK DOLŽINE/ OBČINA (v m)
1.
976910-1
O769321
M. Sobota-Rakičan (ob R1-232)
O269091
2410
2410
B
-
2.
976920-1
C R3-740
M. Sobota – Krog
Zdobel
1790
1790
B
-
3.
976930-1
O269481
od Liškove do Gederovske v Černelavcih
C R2-441
85
85
B
-
4.
976940 
976941 
976942
O050064 
O050064 
O769392
Bakovci – M. Sobota 
Bakovci – SGP Pomgrad 
TC Tuš – M. Sobota
O050064 
O050064 
O050064
3094 
2285 
809
3094 
2285 
809
B
-
5.
976950-1
O269091
Rakičan – Jezera
O269091
1254
1254
B
-
6.
976960-1
O269051
M. Sobota – Berek
O269051
1287
1287
B
-
7.
976970-1
O770841
Černelavci – Polana
O269022
369
369
B
-
8.
976980 
976981 
976982 
976983
C R3-715 
C R3-715 
O769831 
O770371
M. Sobota - Martjanci 
Markišavska - Obrt. cona 
Obrtna cona – Nemčavci 
Nemčavci - Martjanci
O766752 
O769831 
O770351 
O766752
1045 
152 
393 
500
1045 
152 
393 
500
 
B
-
9.
976990-1
O269501
Med Kroško in Kajuhovo ul.
O769611
84
84
B
-
10.
977000-1
O769611
Med Kajuhovo in Cvetno ul.
O769571
100
100
B
-
11.
977010-1
C R3-740
M. Sobota - Gaj
O269021
387
387
B
 
B je javna cesta namenjena prometu kolesarjev in pešcev.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 73/98).
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0039/2010/172
Murska Sobota, dne 20. septembra 2016
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.