Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2715. Poročilo o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini, z dne 25. septembra 2016, stran 8844.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 in 83/12) sta Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna komisija na sejah dne 26. septembra 2016 sprejeli naslednje /
In base all'art. 90 della Legge sulle elezioni locali (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08 e 83/12) alle sedute tenutasi il 26 settembre 2016, la Commissione elettorale comunale e la Commissione elettorale comunale particolare hanno approvato la seguente
P O R O Č I L O 
o izidu predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini, z dne 25. septembra 2016 
R E L A Z I O N E 
sull’esito delle elezioni anticipate nel consiglio della Comunità locale di Crevatini, tenutesi il 25 settembre 2016 
Občinska volilna komisija in Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper sta na podlagi zapisnika o delu volilne komisije krajevne skupnosti pri ugotavljanju izida glasovanja za predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini sestavili naslednje poročilo. / La Commissione elettorale comunale e la Commissione elettorale comunale particolare del Comune città di Capodistria, in base al verbale del Comitato elettorale della comunità locale nel determinare l'esito del voto delle elezioni anticipate dei membri del consiglio della Comunità locale di Crevatini, hanno redatto la seguente relazione:
I. 1. V volilnem imeniku na območju Krajevne skupnosti Hrvatini je vpisanih 1925 volivcev. / Nel elenco elettorale del territorio della Comunità locale di Crevatini sono iscritti 1925 elettori.
S potrdilom ni glasoval nihče. / Non ci sono stati votanti con l'attestato.
2. Glasovalo je / Hanno votato:
a) Po volilnem imeniku / Secondo l'elenco elettorale: 334 volivcev / elettori.
b) S potrdilom / Con l'attestato ni glasoval nihče / non ha votato nessuno.
c) SKUPAJ GLASOVALO / TOT.: 334 volivcev / elettori.
3. Udeležba na predčasnih volitvah članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini je bila 17,35 %. / La partecipazione alle elezioni anticipate dei membri del consiglio della Comunità locale di Crevatini è stata del 17,35 %.
II. V svet Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini so bili izvoljeni / Nel Consiglio della Comunità locale di Crevatini sono stati eletti:
V 1. volilni enoti / Circoscrizione elettorale N. 1:
1. BOŠNJAK ALEŠ
2. MUŽENIČ BALENTIĆ IRENA
3. KOGOJ ROBERT
V 2. volilni enoti / Circoscrizione elettorale N. 2:
1. ŠUKLJAN DAVID
2. MARZI ROBERTO
3. JURJAVČIČ SARA
V 3. volilni enoti / Circoscrizione elettorale N. 3:
1. MALEČKAR FRANC
2. SOLCE NIKA
3. TOPIĆ MIRJANA
V 4. volilni enoti / Circoscrizione elettorale N. 4:
1. NICOLETTA CASAGRANDE.
Št./N. 041-1/2016
Koper/Capodistria, 26. septembra/settembre 2016
Predsednik OVK – Il presidente della CEC 
dr. Miloš Senčur l.r./m.p.
 
Predsednik POVK – Il presidente della CECP 
Giani Flego l.r./m.p.