Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2712. Sklep o cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno, stran 8841.

  
Na podlagi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 17/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno 
I. 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje cene zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Cerkno:
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
Cena v EUR/kg
1. Zbiranje komunalnih odpadkov
0,0810
2. Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0059
3. Zbiranje bioloških odpadkov
0,1806
4. Cena javne infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov
0,0237
Vse cene so brez davka na dodano vrednost.
II. 
Ker so cene izračunane na 4 decimalna mesta, so zaradi zaokrožitev pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 11. 2016.
Št. 014-0011/2016-2
Cerkno, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.