Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2710. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkno, stran 8840.

  
Na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 63/16), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12 – v nadaljevanju: Uredba) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 12. redni seji dne 22. 9. 2016 sprejel
S K L E P 
o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cerkno 
I. 
Občinski svet Občine Cerkno potrjuje naslednje predlagane cene:
– vodarina, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek vodnega povračila za prodano pitno vodo, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):
Storitev
Enota mere
Cena
Količina dobavljene 
pitne vode
Na m3
dobavljene vode
Vodarina
m3
0,2834 €
– omrežnina za oskrbo s pitno vodo, ki v skladu s 16. členom Uredbe vsebuje tudi strošek obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo – obvezna javna služba (brez DDV):
Velikost priključka
Faktor omrežnine
Število priključkov
Število x faktor
Cena 
za faktor
15, 20
1
1141
1141
2,4061
25,32
3
125
375
7,2182
40
10
2
20
24,0605
50
15
9
135
36,0908
65
30
1
30
72,1816
80, 90
50
3
150
120,3027
100, 125
100
2
200
240,6054
150
200
1
200
481,2109
Predlagane cene so izračunane na 4 decimalna mesta. Zaradi zaokrožitev so pri obračunu storitev možna minimalna odstopanja.
II. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2017.
Št. 355-0002/2016-3
Cerkno, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.