Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016

Kazalo

2703. Obvezna razlaga Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica, stran 8820.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica na 13. redni seji dne 29. 9. 2016 sprejel
O B V E Z N O     R A Z L A G O 
Priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica 
1. člen
Sprejme se obvezno razlago tabele prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanaša na enote urejanja prostora z oznakami NG_1, NG_6, NG_8, in NG_15 priloge 1 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16) in ki se razlagajo tako, da je dovoljena gradnja vrtca v enotah urejanja prostora z oznakami NG_1, NG_6 in NG_8 tudi v podrobnih namenskih rabah z oznakami PC, CDi, SKs in SSs, v enoti urejanja z oznako NG_15, kjer je predvidena gradnja gasilskega doma pa je dovoljenja izvedba frčad, ki so lahko drugačne glede na predpisan naklon in obliko in velikosti do 20 % tlorisne površine osnovne dvokapne strehe. Poleg dvokapne strehe je dovoljen tudi stolp za potrebe gasilskega doma.
2. člen 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica.
3. člen 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. izv. 20/16
Brezovica, dne 30. septembra 2016
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret l.r.