Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2600. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut, stran 8544.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Pedagoški inštitut (Uradni list RS, št. 26/95, 65/99, 33/02, 57/02, 115/02, 11/06 in 47/11) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut v okviru svoje dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja opravlja določene strokovno-razvojne naloge, povezane z zbiranjem in analizo podatkov o učinkovitosti izobraževalnega sistema ter spremljanjem mednarodne primerljivosti indikatorjev kakovosti izobraževanja in evalvacijske dejavnosti iz področja izobraževalne politike, izvaja ciklične mednarodne raziskave na velikih vzorcih (kot npr. PIRLS, ICCS, TIMSS, PISA, TALIS) ter druge s programom določene strokovno-razvojne naloge (v nadaljnjem besedilu: program strokovno-razvojnih nalog). Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog se določi na podlagi prioritet ministrstva, pristojnega za izobraževanje, v letnem programu strokovno-razvojnih nalog inštituta, ki je sestavni del letnega programa dela inštituta.«.
2. člen 
V tretjem odstavku 4. člena se besedilo »ministrstvom, pristojnim za šolstvo in šport« nadomesti z besedilom »ministrstvom, pristojnim za izobraževanje«.
3. člen 
V drugem odstavku 7. člena se v prvi alineji besedilo »ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za izobraževanje«.
4. člen 
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije,
– s prodajo storitev na trgu,
– z donacijami in darili,
– z drugimi prihodki.«.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-37/2016
Ljubljana, dne 22. septembra 2016
EVA 2015-3330-0045
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti