Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza, stran 8530.

  
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-27) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. redni seji dne 7. septembra 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza (Uradni list RS, št. 40/13). S tem odlokom o spremembah in dopolnitvah se členi obstoječega odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Motokros Slovenj Gradec; I. faza nadomestijo oziroma spremenijo kot je navedeno.
2. člen 
Navedba iz 27. člena odloka (faznost gradnje) iz točke 8. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN: Gradnja na območju OPPN bo potekala v eni fazi« se nadomesti z navedbo: »Gradnja na območju OPPN lahko poteka v eni ali več fazah. Kolikor se bo območje urejalo v več fazah, mora biti vsaka faza zase funkcionalno zaključena celota, ki omogoča varno in celovito uporabo športnega objekta.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2011
Slovenj Gradec, dne 8. septembra 2016
Župan 
Mestne Občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti