Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2589. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej, stran 8528.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 36/00, 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Zakona o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13) so občine ustanoviteljice na sejah občinskih svetov: Občina Črna na Koroškem, na podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12), dne 6. 7. 2016; Občina Dravograd, na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13, UPB-3 in 2/16), dne 16. 6. 2016; Občina Mežica, na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), dne 11. 5. 2016; Občina Muta, na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – UPB, 24/13), dne 26. 5. 2016; Občina Prevalje, na podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015), dne 19. 5. 2016; Občina Radlje ob Dravi, na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/2006, 20/2015), dne 23. 5. 2016; Občina Ravne na Koroškem, na podlagi 20. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/13), dne 2. 3. 2016; in Mestna občina Slovenj Gradec, na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) dne 20. 4. 2016 sprejele
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Uradni list RS, št. 62/12).
2. člen 
4. člen odloka se dopolni s četrtim odstavkom, ki se glasi:
»(4) Muzej Ravne na Koroškem ima vodjo enote, ki je hkrati tudi pomočnik direktorja zavoda. Vodjo imenuje direktor zavoda izmed zaposlenih v enoti. Vodja nadzira, usmerja ter vodi projektne in programske dejavnosti v enoti.«
3. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 16. člena se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Uradnem glasilu slovenskih občin ter v Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. 0320-0013/2014-2
Črna na Koroškem, dne 6. julija 2016
Županja 
Občine Črna na Koroškem 
mag. Romana Lesjak l.r.
Št. 032-0004/2014-14
Dravograd, dne 16. junija 2016
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala l.r.
Št. 032-0007/2016-12
Mežica, dne 11. maja 2016
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.
Št. 00704-0012/2016-1
Muta, dne 26. maja 2016
Župan 
Občine Muta 
Mirko Vošner l.r.
Št. 0141-0008/2015-11
Prevalje, dne 19. maja 2016
Župan 
Občine Prevalje 
dr. Matija Tasič l.r.
Št. 014-0009/2009-09
Radlje ob Dravi, dne 23. maja 2016
Župan 
Občine Radlje ob Dravi 
mag. Alan Bukovnik l.r.
Št. 032-0003/2016
Ravne na Koroškem, dne 2. marca 2016
Župan 
Občine Ravne na Koroškem 
dr. Tomaž Rožen l.r.
Št. 032-0006/2016
Slovenj Gradec, dne 20. aprila 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti