Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2583. Sklep o sprejemu Izjave o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine za zaprtje in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v Občini Gornji Grad, stran 8511.

  
Na podlagi 76.a člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16) in 8. in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 3. korespondenčni seji sprejel
S K L E P 
o sprejemu Izjave o seznanitvi z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine za zaprtje in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v Občini Gornji Grad
1. člen
Občine, nekdanje solastnice oziroma uporabnice odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v Občini Gornji Grad izjavljajo, da so seznanjene z višino finančnega jamstva in odgovornostjo zagotavljanja izvirnih nalog občine, določenih z zakonom za celotno obdobje zapiranja odlagališča in v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča nenevarnih odpadkov Bočna – Podhom v Občini Gornji Grad, v skladu z Uredbo o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).
2. člen 
Skupno finančno jamstvo se razdeli po občinah v naslednjih deležih:
Občina Gornji Grad
19,17 %
Občina Nazarje
19,02 %
Občina Ljubno
19,30 %
Občina Luče
11,06 %
Občina Solčava
3,82 %
Občina Mozirje
17,60 %
Občina Rečica ob Savinji
10,03 %
Ključ je skupna količina odloženih odpadkov iz posameznih občin, ki je določen na podlagi števila prebivalcev in časom odlaganja odpadkov iz posamezne občine na odlagališče.
3. člen 
V primeru, da katera od občin iz preambule tega sklepa ne potrdi sklepa do 4. 9. 2016, lahko preostale podpisnice pozovejo ministrstvo, pristojno za okolje, da proti njej ukrepa skladno z 90.a členom Zakona o lokalni samoupravi ob upoštevanju 9. člena Zakona o varstvu okolja.
Občine podpisnice tudi v primeru iz prejšnjega odstavka jamčijo za izvajanje svojih nalog v zvezi z izvajanjem ukrepov varstva okolja na zaprtem odlagališču.
4. člen 
Ta sklep se objavi v uradnih glasilih vseh občin, ki so ga potrdile.
Ta sklep začne veljati 4. 9. 2016 za vse občine, ki so potrdile sklep pred tem datumom. Če je sklep potrjen kasneje, velja z dnem sprejema sklepa ob upoštevanju preteklih obveznosti iz 3. člena tega sklepa.
IZRAČUN FINANČNEGA JAMSTVA ZA ODLAGALIŠČE NENEVARNIH ODPADKOV BOČNA – PODHOM V OBČINI GORNJI GRAD
Površina prekrivnega sloja odlagališča: 15.300 m2
Datum zaključka odlaganja odpadkov na odlagališču: 10. 9. 2010
Izračun je izdelan na podlagi Priloge 7 Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16).
Višina finančnega jamstva za izvajanje finančnega jamstva F = 621.435,50 €
Leto (n)
Stroški izvajanja ukrepov v letu n (KN)
Diskontirani stroški v letu n (Fn)
Višina finančnega jamstva v letu n
1
37.705,00 €
36.429,95 €
621.435,50 €
2
37.705,00 €
35.198,02 €
585.005,55 €
3
37.705,00 €
34.007,75 €
549.807,53 €
4
37.705,00 €
32.857,73 €
515.799,78 €
5
37.705,00 €
31.746,60 €
482.942,05 €
6
37.705,00 €
30.673,04 €
451.195,45 €
7
37.705,00 €
29.635,79 €
420.522,41 €
8
37.705,00 €
28.633,61 €
390.886,62 €
9
37.705,00 €
27.665,33 €
362.253,01 €
10
37.705,00 €
26.729,78 €
334.587,68 €
11
37.705,00 €
25.825,88 €
307.857,90 €
12
37.705,00 €
24.952,54 €
282.032,02 €
13
37.705,00 €
24.108,73 €
257.079,48 €
14
37.705,00 €
23.293,46 €
232.970,75 €
15
37.705,00 €
22.505,76 €
209.677,29 €
16
37.705,00 €
21.744,70 €
187.171,53 €
17
37.705,00 €
21.009,37 €
165.426,83 €
18
37.705,00 €
20.298,91 €
144.417,46 €
19
37.705,00 €
19.612,47 €
124.118,55 €
20
37.705,00 €
18.949,25 €
104.506,08 €
21
37.705,00 €
18.308,45 €
85.556,83 €
22
37.705,00 €
17.689,32 €
67.248,38 €
23
37.705,00 €
17.091,13 €
49.559,06 €
24
37.705,00 €
16.513,17 €
32.467,93 €
25
37.705,00 €
15.954,76 €
15.954,76 €
Izračun finančnega jamstva je izdelan na podlagi naslednjih predpostavk:
Postavka – letni stroški
Znesek [€]
Stroški čiščenja izcedne vode na čistilni napravi na odlagališču (referenčni stroški 6 €/m3)
29.046 €
Stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode
1.000 €
Stroški vzdrževanja sistema odplinjanja
3.600 €
Obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode
850 €
Obratovalni monitoring stanja površinske vode
850 €
Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak z odplinjanjem
150 €
Drugi stroški med izvajanjem ukrepov po zaprtju odlagališča
2.209 €
SKUPAJ
37.705 €
Št. 354-21/2011-62
Ljubno, dne 26. avgusta 2016
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti