Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2579. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, stran 8505.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16 in 42/16), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), 3. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 12. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice 
1. člen 
V 1. členu Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09, 54/10, 86/11 in 104/11) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo se uporablja infrastruktura javne službe lokalnega pomena. Objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javne službe, so javno dobro.«
2. člen 
Besedilo tretjega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Območja, kjer se opravlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, in območja, kjer se opravlja lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, so določena in označena v topografski karti, ki je sestavni del tega odloka.«
V 6. členu se doda nov, četrti odstavek, ki glasi:
»(4) Priloga, objavljena v Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09), se zamenja s topografsko karto z dne 25. 8. 2016.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2016
Brežice, dne 12. septembra 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti