Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2574. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni, stran 8483.

  
Na podlagi enajstega odstavka 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15), prvega odstavka 14. člena Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 99/02, 87/05, 34/06, 116/07 in 39/15) in 105. točke Pravil službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 84/09) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni 
1. člen 
V Pravilniku o službeni oceni (Uradni list RS, št. 98/14 in 48/15) se drugi odstavek 6. člena spremeni tako, da glasi:
»(2) Če je vojaška oseba napotena na vojaško izobraževanje in usposabljanje ali na mednarodno misijo oziroma v mirnodobno strukturo Slovenske vojske v tujini po 30. juniju in bo ob koncu ocenjevalnega obdobja iz prvega odstavka tega člena na izobraževanju in usposabljanju ali na mednarodni operaciji ali misiji oziroma v mirnodobni strukturi Slovenske vojske v tujini, se ji glede na določbo prvega odstavka tega člena izdela redna službena ocena za obdobje od 1. januarja do dneva napotitve. V tem primeru se ocena šteje kot redna službena ocena za celotno leto, razen, če se vojaška oseba vrne iz izobraževanja in usposabljanja ali na mednarodne operacije ali misije oziroma mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini pred koncem ocenjevalnega obdobja. Izdelana mora biti pred napotitvijo vojaške osebe na izobraževanju in usposabljanju ali na mednarodni operaciji ali misiji oziroma v mirnodobno strukturo Slovenske vojske v tujini.«.
2. člen 
V prvem odstavku 9. člena se deveta alineja črta.
Dosedanja deseta in enajsta alineja postaneta deveta in deseta alineja.
3. člen 
V 16. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je vojaški osebi nadrejena civilna oseba, poda mnenje nadrejenega o potencialu vojaške osebe po liniji poveljevanja nadrejena vojaška oseba.«.
4. člen 
V 19. členu se tretji in četrti odstavek črtata.
Dosedanji peti do osmi odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
5. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati pri izdelavi službenih ocen za leto 2016.
Št. 007-128/2016-7
Ljubljana, dne 14. septembra 2016
EVA 2016-1911-0013
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost