Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2016 z dne 23. 9. 2016

Kazalo

2564. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, stran 8458.

  
Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09, 46/13 in 95/14 – ZUPPJS15) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, številka 702-6/2016 z dne 30. 8. 2016, na 100. redni seji dne 8. 9. 2016 izdala naslednjo
O D L O Č B O 
1. Aleksandra Kisovec, rojena 27. 11. 1970, se imenuje za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani, za dobo osmih let.
2. Državna pravobranilka Aleksandra Kisovec na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani nastopi delo 9. 9. 2016.
Št. 70201-6/2016
Ljubljana, dne 8. septembra 2016
EVA 2016-2030-0047
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miro Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost