Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2150. Obvezna razlaga Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina, stran 7190.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 74/15) je Občinski svet Občine Tišina na 16. redni seji dne 28. 6. 2016 sprejel
O B V E Z N O    R A Z L A G O 
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina 
1. člen
Šesti odstavek 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina določa, da predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Za izvedbo volitev predstavnikov staršev se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Šesti odstavek 13. člena se razlaga v povezavi s četrtim odstavkom 13. člena navedenega odloka, in sicer, da starši volijo svoje predstavnike v svet neposredno in tajno na svetu staršev, na način, ki ga določa ta odlok in prvi odstavek 15. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93, 56/01, 26/07, 42/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit) tj. neposredno in tajno.
2. člen 
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Tišina.
3. člen 
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0031/2016-1
Tišina, dne 29. junija 2016
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost