Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana, stran 7189.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana 
1. člen 
V Odloku o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 45/10) se v 2. členu v prvem odstavku doda nova 11. alinea, ki se glasi:
»– programska oprema je oprema, ki omogoča plačilo parkirnine in označitev časa prihoda s pomočjo mobilnih in drugih naprav;«
Ostale alinee se ustrezno premaknejo navzdol.
2. člen 
V 6. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kot dokazilo iz drugega odstavka tega člena se šteje za parkirnino in označitev časa prihoda, tudi plačilo s pomočjo programske opreme (npr. mobilnega telefona), kolikor je na tem območju parkiranja takšna možnost omogočena.«
3. člen 
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Voznik lahko namesto označitve časa prihoda iz prvega in drugega odstavka tega člena, čas prihoda označi preko programske opreme (npr. mobilnega telefona), kolikor je na tem območju parkiranja, takšna možnost omogočena.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, pa se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.«
4. člen 
V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da se na parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena parkirnina plača ob začetku parkiranja, mora voznik parkirni listek namestiti tako, da je dobro viden in povsem čitljiv z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo oziroma čas prihoda označiti preko programske opreme (npr. mobilnega telefona), kolikor je na tem območju parkiranja takšna možnost omogočena.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2016-6
Sežana, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.