Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2016 z dne 8. 7. 2016

Kazalo

2146. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016, stran 7188.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 30. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sežana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15 in 36/16) se za 20.a členom doda novi 20.b člen, ki se glasi:
»20.b člen 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2016 zadolži do višine 6.204.674 EUR.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-6/2016-4
Sežana, dne 30. junija 2016
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost